ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Thursday, January 31, 2013

လြန္းညေစတီ(ကရင္ျပည္နယ္)

Unknown | 6:44 PM |
လြန္းညဆုိသည္မွာ
လြန္းညဟူသည္ ေစတီေတာ္၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္ကို အစြဲျပဳ၍ လြန္းညရြာဟု ေခၚတြင္ ႀကျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵဳရြာႀကီးမွ ခရီးဆက္လ်င္ မုိင္တုိင္အမွတ္ (၁၄/၂)၌ မုိင္ေအာင္ေစတီေတာ္ ကို ေတြ႔ရပါမည္။ မိုင္ေအာင္ေစတီေတာ္မွ ခရီးဆက္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္မုိင္ခန္႔အကြာေရာက္ေသာအခါ လြန္းညေစတီေတာ္ကို ေတြ႔ရွိရပါမည္။ လြန္းညရြာ၊ လြန္းညေစတီသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေခၚေသာ နာမည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ပိုးကရင္တို႔က လြန္းညာရြာ၊ လြန္းညာေစတီဟုေခၚႀကသည္။ ေရွးအေရွ႔ပိုးကရင္ တို႔က လမြန္းကညာဟုလည္းေကာင္း ကလြန္ေလာင္ယြာဟုလည္းေကာင္း ေခၚႀကသည္။ မြန္တို႔က နိမြန္ည ဟုေခၚႀကသည္။ အဓိပၸာယ္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးက ဤအရပ္ကို ႒ာန္႔ပတုိင္ဟုေခၚျပီး ရြာေပါင္း ၆၃- ရြာရွိသည္။
လြန္းညေစတီျဖစ္ေပၚလာပုံသမုိင္း
ေရွးအခါ လြမ္းဖြယ္ေတာင္(ခြတ္လြန္ယူးသီးေတာင္)ေပၚတြင္ ႒ာန္႔ပုိင္ေဒသမွ ကရင္တို႔က ၀ါဆိုဦး အခ်ိန္ေရာက္တုိင္း လာေရာက္ကန္ေတာ့ႀကေသာ ေစတီတစ္ဆူရွိသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ၀ါဆုိမိုးဦးက သည္းထန္စြာရြသြန္းသျဖင့္ ေတာင္ႏွင့္အတူ ေစတီပါ ျပိဳခဲ့ရာ ဌပနာရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါ လာသည္ကို ရြာသားမ်ားျမင္သျဖင့္ ေစတီတည္ကာ ဌပနာသြင္းကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ပင့္ဖိတ္ ကာ တည္ထားသျဖင့္ ကရင္တို႔က လမြန္းညာ၊ မြန္တို႔က နိမြန္ည-ဟု ေခၚႀကသည္။ ကာလႀကာေသာ္ လြန္းညျဖစ္လာသည္။ အျခားအဆုိတစ္ခုမွာ = ေစတီေတာ္၏ မူလအမည္သည္ ကလြန္ေလာင္ယြာျဖစ္ျပီး ကလြန္-ေစတီ၊ ေလာင္ယြာ-ေမ်ာလာျခင္း-ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ကာလႀကာေသာ္ ကလြန္ကိုျဖဳတ္ ၍ ေလာင္ယြာ၊ ထိုမွ လြန္းယ၊ ထိုမွ လြမ္းယ၊ ထိုမွ လြန္းညျဖစ္လာခဲ့သည္။ သက္ေသတစ္ခုကို ျပရမည္ ဆိုလ်င္ ေစတီပရိ၀ုဏ္ရွိ ၁၃၀-ပိႆာရွိ ေခါင္းေလာင္းစာအရ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္-၈၀ခန္႔တြင္ လြမ္းယ ဟုေခၚ၍ ၂၈-ဆူ အ၀င္အပါျဖစ္ေသာ သရဏဂၤရဘုရားရွင္၏ အမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။ (အရွင္စႏၵန၊ ဇြဲကပင္ဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္သမုိင္းစာအုပ္)
ေလာင္းညေစတီႏွင့္ေလာင္းညေတာင္သည္ ေနာင္လုံရြာအေရွ႕ဘက္တြင္ရွိျပီး ေစတီတည္၍ျပီးဆုံးစဥ္ ေစာနန္းေ၀မိ မိဖုရားေလးက ဘုရင္ႀကီးႏွင့္တိုင္းျပည္၊ေရႊနန္းေတာ္ကို လြမ္းဆြတ္ျခင္းကို အေႀကာင္းျပဳလ်က္ လြမ္းေစတီ -ဟု နာမည္ကိုေလွ်ာက္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ႀကာေသာ္ လြမ္းညဘုရား၊ လြန္းညရြာ-ဟုေခၚသည္။ (ေဒၚ၀င္းျမင့္၊ ေတာေတာင္ေရေျမစာအုပ္)
အခါတစ္ပါး ဇြဲကပင္ေတာင္ေတာ္ကို ရစ္ေခြစီးဆင္းေသာ အႆကဏ္နဒီေခၚ သံလြင္ျမစ္၀ယ္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေမ်ာလာရာ လူအမ်ားက ဆယ္ယူပင့္ေဆာင္ကိုးကြယ္ႀကသည္။ ထိုသုိ႔  ေမ်ာလာေသာ ရုပ္ပြားမ်ားကို ဆယ္ယူကိုးကြယ္၍ ကလြန္ေလာင္ယြာ-ဟု ဘြဲ႔အမည္ေပးသည္။ လမြန္းကညာ -ဟုေခၚ တြင္ေစ၍ လူေနအိမ္ေျခမ်ားလာေသာခါ လမြန္ကညာ၊ ထိုမွ လမြန္ညာ၊ ထိုမွ လြန္းည-ဟုေခၚလာခဲ့ႀက သည္။ (ဦးဇာဂရ = ဖားအံျမိဳ႕ေရႊယဥ္ေမွ်ာ္ဘုရား၊ဖားနဂါးသမုိင္းစာအုပ္)
အႆကဏ္နဒီေခၚ သံလြင္ျမစ္မွ ေမ်ာလာေသာရုပ္ပြားေတာ္ငါးဆူကို ေစတီတည္ရာမွ ကရင့္စကား ကလြန္ေလာင္ယြာေခၚ ငါးဆူ၀ပ္မွီလြန္းညေစတီေခၚတြင္လာခဲ့သည္။ (မန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) = ကရင္ျပည္နယ္အလွ)
လြန္းညရြာအနီး ပတ္၀န္းက်င္ေစတီေတာ္မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းလက္ေရးစင္းအမွတ္အသားပါေသာ အုတ္ ခ်ပ္မ်ား၊ ေရွးပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ ေစတီျဖစ္ေႀကာင္း သိရ သည္။
ႏႈတ္ေျပာအဆုိတစ္ခုတြင္ ေရွးအခါက လူေနအိမ္ေျခမရွိေသးေသာ ကုန္းေျမေနရာတြင္ ရေသ့တစ္ပါး တရားအားထုတ္ေနထုိင္သည္။ တရားအားထုတ္ျပီး၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ နတ္သိႀကားဖန္ ဆင္းေသာ ေစတီငယ္ငါးဆူသည္ ေရမွစုန္ခ်ီဆန္ခ်ီ ေမ်ာလာေနသည္။ ရေသ့ႀကီးက ဤရုပ္ပြားေတာ္မ်ား သည္ ငါႏွင့္ထုိက္တန္လ်င္ ကမ္းေျခသုိ႔ကပ္ေရာက္ပါေစသား-ဟု အဓိ႒ာန္ရာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ကပ္ေရာက္ လာႀကသည္။ ရေသ့ႀကီးက ေနာင္အခါတြင္ လူေနအိမ္ေျခမ်ားလာလိမ့္မည္၊ ထုိသုိ႔မ်ားျပားလာခဲ့လွ်င္ ပူေဇာ္စရာ ေစတီပုထိုးလုိအပ္လိမ့္မည္ကို သိသျဖင့္ ရုပ္ပြားငါးဆူကို ဌပနာ၍ ေစတီတစ္ဆူတည္ခဲ့သည္။ ကလြန္ေလာင္ယြာ-ဟုလည္း အမည္ေပးခဲ့သည္။ ေစတီေတာ္မွ မႀကာခဏ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ေလ့ ရွိသည္- ဟုလည္း ဆိုႀကသည္။
အျခားအဆိုတစ္ခုတြင္ လြန္ညေစတီ၏ တည္ေနရာသည္ ေရွးအခါက ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ား ၀န္းရံေနႀက သည္။ မြန္၊ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔ ေနထုိင္ႀကျပီး ရြာတစ္ရြာ၏အႀကီးအကဲ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ ကတိ သစၥာတည္၍ ရတနာသုံးပါးေလးစားယုံႀကည္သူျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ ေဒ၀ါနံပိယတိႆမင္း သည္ ဘုရားရွင္ကို မဖူးလုိက္ရသူတို႔က ဘုရားဖူးႏုိင္ေစရန္ သိႀကားေပးေသာ ရုပ္ပြားေလးဆူကို ေဖာင္ တစ္မ်ိဳးစီျဖင့္ ေမွ်ာလိုက္ေလသည္။ ထိုေလးဆူအနက္ ကၽြန္းေဖာင္ျဖင့္ ေမွ်ာလုိက္ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္သည္ ဂ်ိဳင္းျမစ္ကိုဆန္တက္ကာ ခြတ္လြန္ယူးသီ့ေခၚ လြမ္းဖြယ္ေတာင္အနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးသည္ ထိုညတြင္ အသင္တို႔အား ခ်ီးျမင့္ရန္ ငါဘုရားႀကြလာ၏၊ သင္တို႔ကိုးကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ-ဟု အိပ္ မက္ျမင္မက္ေလသည္။ အိပ္မက္အရ နံနက္မုိးေသာက္ေသာအခါ လာေရာက္ဆယ္ယူေသာ္လည္း မေရႊ႕ သျဖင့္ သစၥာဆိုပင့္ပါမွ ေရြ႕ေတာ့သည္။ ထိုသုိ႔ပင့္ေဆာင္ယူရျခင္းကို အေႀကာင္းျပဳ၍ ပိုးကရင္စကားျဖင့္ လမြန္းကညာ၊ ထိုမွ လမြန္းညာ၊ ထိုမွ လြန္းညာ-ဟု ေျပာင္းလာကာ ျမန္မာစကားျဖင့္ လြန္းည-ဟု ေခၚ တြင္ေလသည္။ သမုိင္းစာတြင္ သာသနာ ၂၃၇၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္-တြင္ ထီးေတာ္တင္သည္ဟု ပါရွိ သည္။
ရာဇ၀င္ထဲက လြန္းည
၁။နန္းေရႊက်င္ႏွင့္လြန္းည = (ဆဒၵန္ဂူသမုိင္းတြင္ မိမိေရးခဲ့ျပီျဖစ္၍ ထုိတြင္ရႈပါ)
၂။မုတၱမမင္းသား+ဒုံရင္းမင္းသမီးတို႔ႏွင့္ လြန္းည
အခါတစ္ပါး မုတၱမမင္းသားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ လြန္းညဘုရားပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလသည္ ။ ထို႔အတူ ဒုံရင္းျမိဳ႕စား၏သမီး နန္းေဖာ့တိန္းငါ့ (စကားစိမ္းပန္း) မင္းသမီးသည္လည္း ထိုပြဲေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေလသည္။ စေတြ႔ကတည္းက ခင္မင္၍ ႀကာေသာ္ လူငယ္သဘာ၀ခ်စ္သူျဖစ္သြားႀကသည္။ မိဘမ်ားက သိေလလွ်င္ မုတၱမမင္းသားဖက္မွ အဆင့္တန္းခ်င္းမတူဟုဆိုကာ မင္းသားေလးကို သြားခြင့္ မျပဳေတာ့ေပ၊ မင္းသမီးဖက္မွလည္း သူတို႔သေဘာမတူလွ်င္ ငါတို႔က ဘာေႀကာင့္ခြင့္ျပဳရမည္နည္း- ဆိုကာ ခြဲထားလုိက္ႀကသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ မထင္မွတ္ပဲ ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ႀကရာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးတို႔သည္ လြမ္းေစတီ၏ - ေျမာက္ဖက္ရွိ ခြတ္လြန္ယူးသီ့ေခၚ လြမ္းဖြယ္ေတာင္သို႔ ထြက္ေျပးႀကရာ ယင္းေန႔မွစ၍ မည္သုိ႔ပင္ ရွာေဖြ ႀကေသာ္ျငား သတင္းကေလးမွ်ပင္ မရႀကေတာ့ေခ်။
၃။သထုံမင္းသား+ယုိးဒယားမင္းသမီးတို႔ႏွင့္ လြန္းည
အခါတစ္ပါး သထုံမင္းသားသည္ ယုိးဒယားမင္းသမီး (ဟာရီဘုဥၨႏြယ္)ကို ေဆာင္ယူထြက္ေျပးလာသည္။ ယုိးဒယားစစ္သည္မ်ား မမီေအာင္လည္း ထြက္ေျပးရျခင္းျဖစ္ရာ လြန္စြာပင္ပန္းႀကသည္။ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္ ေနျပည္ေတာ္မေရာက္မီ လြန္းညေတာင္ေျခတြင္ ေခတၱနားႀကသည္။ မင္းသမီးေလးက လြန္စြာပင္ပန္းလွသျဖင့္ ထိုေနရာတြင္ပင္ အျပင္းဖ်ားကာ ကံေတာ္ကုန္ေလသည္။ လြန္စြာစိတ္ထိခုိက္ လွေသာ မင္းသားေလးသည္ လြန္းညေတာင္ေျခတြင္ပင္ မီးသျဂၤိဳဟ္ျပီး ခြတ္လြန္ယူသီ့ (လြမ္းဖြယ္ေတာင္) တြင္ ေစတီတစ္ဆူတည္ထားခဲ့သည္။
၄။နန္းေရႊလွေဖာ့၏ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ လြန္းည
ေရွးအခါက ေကာ့နန္းသာရြာတြင္ နန္းစုိက္ေသာ ဒုံရင္းဘုရင္တစ္ပါးတြင္ အလြန္လွပေသာ နန္းေရႊလွေဖာ့ မည္ေသာ သမီးေတာ္တစ္ပါးရွိသည္။ နန္းေရႊလွေဖာ့သည္ မုတၱမမင္းသားႏွင့္ လြန္းညဘုရားပြဲတြင္ ေတြ႔ဆုံ ခ်စ္ႀကိဳက္သျဖင့္ အတူေပါင္းဖက္ကာ ေသွ်ာင္ေနာက္ဆံထုံးပါဟူသည္ႏွင့္အညီ မုတၱမသို႔ လုိက္ပါေန ထုိင္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ ဒုံရင္းဘုရင္သည္ သမီးေတာ္ကိုလြမ္းလွသျဖင့္ ေတာင္ထိပ္ေတာင္ေပၚတစ္ေန ရာသို႔ လြမ္းစိတ္ေျဖေလ့ရွိသည္။ ထိုေနရာသည္ ဇြဲကပင္ေတာင္ေတာ္ အေနာက္ဖက္ျခမ္း ေအာက္ေရတံခြန္ စခန္း တစ္ေနရာတြင္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိသည္-ဟု ဆုိႀကသည္။
၅။ခ်စ္သူႏွစ္ဦးႏွင့္ လြန္းည
အခါတစ္ပါး ကရဏၰကတိုင္းသားတို႔နွင့္ ေယာနက(ယိုးဒယား)တို႔ စစ္ျဖစ္ႀကရာ ေယာနကတို႔ စစ္ျပန္ဆုတ္ သည့္အခ်ိန္တြင္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕အေနာက္တြင္ ေနႀကေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတို႔ကို စစ္သုံ႔ပန္း အျဖစ္  ဖမ္းဆီးသြားႀကသည္။ ထိုစစ္သုံ႔ပန္းမ်ားထဲမွ လြန္စြာခ်စ္ႀကေသာ ေမာင္မယ္ႏွစ္ေယာက္လည္း ပါေလသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးသည္ ေယာနကတို႔အလစ္တြင္ ထြက္ေျပးႀကရာ ခ်စ္သူေကာင္မေလးကို ျပန္ လည္ဖမ္းမိသြားေလသည္။ ေကာင္ေလးေရာက္လာလ်င္ သိရွိႏိုင္ရန္ ဆံထုံးကိုျဖတ္၍ အမွတ္အသားျဖစ္ရန္ ပစ္ခ်ထားခဲ့သည္။ ေကာင္ေလးေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေယာနကတို႔က စစ္သုံ႔ပန္းမ်ားကို အေ၀းသို႔ေဆာင္ ယူျပီျဖစ္ရာ ဘာမွ်မတတ္ႏုိင္ပဲ ရင္ကြဲလုမတတ္ေျပးလႊားေနခဲ့ရသည္။ ညခ်မ္းတြင္ လြမ္းဖြယ္ေတာင္သို႔ တက္ကာ ေမွ်ာ္၍ႀကည့္သည္မွာ ညလုံးေပါက္ျဖစ္သည္။ တစ္ရံတစ္ခါ ကရင္ေစာင္းေကာက္ကို တီးခတ္အလြမ္းေျဖေလ့ရွိသည္။ ရက္လတို႔ႀကာေသာ္ ရင္ကြဲနာက်၍ ေသဆုံးရေတာ့သည္။ ေနာင္ေသာ အခါ စစ္သုံ႔ပန္းတို႔ကို ျပန္လႊတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်စ္သူေကာင္မေလးလည္း ပါေလသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ေႏွာင္းခဲ့ျပီျဖစ္ရာ ရင္ကြဲနာက်၍ ေသဆုံးျပီျဖစ္သည့္ ေကာင္ေလးကိုျမႈပ္ထားေသာ ေနရာ အေရာက္ တြင္ ရုတ္ခ်ည္းရင္ကြဲနာက်၍ ေသပြဲ၀င္ရေတာ့သည္။ ေနာင္အခါ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးအတြက္ လြမ္းေစတီတစ္ဆူ တည္ေပးႀကသည္။ ေရွးက ညအခ်ိန္တြင္ လြမ္းေစတီအနား ေစာင္းေကာက္သံႀကားရသည္-ဟု ဆိုသည္။
လြမ္းညႏွင့္ ထူးသည့္ေနရာ
၁။ငါးက်ိပ္ငါးလီေရႊေစတီ = ေစတီေတာ္ကို ေစတီငယ္ ၄၇-ဆူရံထားျပီး သီးျခားေစတီရွစ္ဆူတို႔လည္း ရွိသည္။
၂ကလြန္ေလာင္ယြာေစတီငါးဆူ = ရုပ္ပြားေတာ္ငါးဆူကို မည္သည့္ေစတီတြင္ ဌပနာထားသည္ကို မသိေစ ရန္ ပုံသ႑ာန္မတူေအာင္ ငါးဆူတည္ထားသည္။ အသီးသီး ဥာဏ္ေတာ္ခုနစ္ေတာင္ရွိသည္။ လြန္းည တြင္ ေရွးအက်ဆုံးျဖစ္သည္။
၃။အိမ္ကမလန္႔-သိႀကားမင္းေရတြင္း = ကလြန္ေလာင္ယြာေစတီတည္စဥ္က လူအမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သိႀကားမင္းမွ ေရတြင္းတစ္တြင္းတူးခဲ့သည္-ဟုဆိုသည္။ ေရတြင္းမွေရတို႔သည္ သန္႔ရွင္းစရာမလိုပဲ အျမဲ သန္႔ေနသည္။ ေသာက္သုံးလွ်င္ ေရာဂါကင္းသည္။ မိန္းကေလးတို႔ ခပ္ေသာက္မရေပ၊ ေယာက္်ားေလးတို႔ ခပ္ေပးမွ ေသာက္ရသည္။ အေႀကာင္းမသိသျဖင့္ ဘုရားဖူးထဲမွ မိန္းကေလးခပ္ေသာက္သျဖင့္ အခါမဲ့ မုိးရြာျခင္း၊ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္းတို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
၄။ဓာတ္ေတာ္ပ်ံေစတီ = ဥာဏ္ေတာ္ ၁၇-ေတာင္ရွိျပီး ေရွးက ေရာင္ျခည္ေတာ္ မႀကာမဏကြန္႔ျမဴး သည္ဟု ဆိုသည္။
၅။ေနာင္ေတာ္ႀကီး (ကလြန္ဗြဲဘူ-ေအာင္ေျမနင္း)ေစတီ = ေရွးက စစ္ခ်ီျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းမျပဳမီ လာေရာက္ကန္ေတာ့ျပီးမွ သြားႀကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း စာေမးပြဲေျဖခါနီးစသည္အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ကန္ေတာ့ေလ့ရွိသည္။ ဆုေတာင္းျပည္သည္ဟုဆုိသည္။
၆။ရာဇ၀င္နဲ႔ေခါင္းေလာင္း = ေစတီ၀င္းအေရွ႕ဖက္ ေစတီေျခရင္းတြင္ ပိႆာခ်ိန္ ၁၃၀-ရွိေသာ ေႀကး -ေခါင္းေလာင္းရွိ၍ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား ေရးထားသည္။ ေစတီေတာ္အေႀကာင္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုလညး္ ေတြ႔ရသည္။ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ အလွဴရွင္ကိုမေရးပဲ ရြာေပါင္း ၆၃-ရြာကိုေရးထားျပီး  ထုိရြာမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ရြာ မ်ားျဖစ္ႀကသည္။
ဤစာအုပ္ကို မန္းသင့္ေနာင္ (ေကာ့ကရိတ္)ေရးသည့္ လြန္းညေစတီေတာ္ဟူေသာ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားပါသည္။
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget