ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

ေရွ႔သုိ႔ဆက္ေလာ့

Unknown | 7:09 PM |
လူ႔ဘုံထုံးစံ ကဲ့ရဲ့ဒဏ္ျဖင့္
ရန္မာန္ပိတ္သဲ ခရီးခဲ၌
စိတ္ဇြဲသန္သန္ ေနာက္မျပန္ပဲ
ရဲမာန္ရဲေဆး ရဲစိတ္ေမြးလ်က္
ရဲေသြးနီနီ စီရရီျဖင့္
ဦးတည္မပ်က္ ေရွ႔သို႔ဆက္ေလာ့။ (ဘာသာဋီကာဆရာေတာ္ႀကီး)

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget