ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Tuesday, March 5, 2013

ရဲရဲေတာက္ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား

Unknown | 3:37 AM |
ေလးစားဖြယ္၊ အတုယူအားက်ဖြယ္ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေႀကာင္းကို ဖတ္လုိက္ရတာနဲ႔တင္ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာခ်စ္စိတ္ကို တုိးပြားလာေစပါတယ္။ တစ္ခုခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိဖို႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သင္ျပေပးသြားပါတယ္။ လိုခ်င္ရင္ ဒီမွာ ယူလုိက္ပါ။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget