ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, January 27, 2013

အဘိဓမၼာေဟာႀကာသည့္ခ်ိန္

Unknown | 7:17 PM |
ဓမၼသင္ ၀ိဘဂၤ၊ ဒြါဒသရက္စီ၊
ေျခာက္ရက္ႀကာ က်မ္းဓာတုရယ္ႏွင့္၊
ပုဂၢလာခုနစ္ရက္၊ ေဟာျမြက္ခဲ့သည္။
ကထာ၀တ္ရက္ရွစ္ညီ၊ ၀ီသာပယမုိက္က်မ္း၊
ပဥၥ၀ီပ႒ာနရယ္လို႔၊
လသုံးလီမယ္ေတာ္မိကို၊ ေဟာသည့္ရက္တမ္း။

၁။ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း = ၁၂ ရက္။
၂။၀ိဘင္းက်မ္း = ၁၂ ရက္။
၃။ဓာတုကထာက်မ္း = ၆ ရက္။
၄။ပုဂၢလပညတ္က်မ္း = ၇ ရက္။
၅။ကထာ၀တၳဳက်မ္း = ၈ ရက္။
၆။ယမုိက္က်မ္း = ၂၀ ရက္။
ပ႒ာန္းက်မ္း = ၂၅ ရက္။ ေပါင္း = ၉၀ (၀ါတြင္းသုံးလ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget