ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

ေယာက်္ားအာဇာနည္

Unknown | 7:13 PM |
ဒုလႅေဘာ ပုရိသာ ဇေညာ၊ န ေသာ သဗၺတၳ ဇာယတိ။
ယတၳ ေသာ ဇာယတိ ဓီေရာ၊ တံ ကုလံ သုခေမဓတိ။

ေယာက်ာ္းအာဇာနည္ကို ရခဲပါတယ္။ ေနရာတိုင္းတြင္ မေပၚေပါက္တတ္။ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါကလည္း ထိုအရပ္ေဒသအဖို႔ ခ်မ္းသာရာခ်မ္းသာေႀကာင္းျဖစ္၏။ ( ဓမၼပဒ ဗုဒၶ၀ဂ္ )

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget