ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

လူဆုိသည္မွာ

Unknown | 6:58 PM |
ကာမသုဂတိေခၚပုံ
ငါးျဖာအာရုံကာမဂုဏ္ဟူေသာ ကာမတဏွာလႊမ္းမိုးရာျဖစ္၍ မေရတြက္ႏုိ္င္ေအာင္မ်ားျပားလွေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔ တည္ရွိရာေနရာကို ကာမသုဂတိဟုေခၚသည္။ (ဋီကာေက်ာ္၊၁၆၁)

ကာမသုဂတိခုနစ္ဘုံႏွင့္အကြာအေ၀း

ယင္းကာမသုဂတိသည္ - ၁။လူ႔ဘုံ ၂။စာတုမဟာရာဇ္ဘုံ ၃။တာ၀တိံသာဘုံ ၃။ယာမာဘုံ ၄။တုသိတာဘုံ ၅။နိမၼာနရတိဘုံ ၆။ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိဘုံအားျဖင့္ ခုနစ္ဘုံရွိပါသည္။ (ဒီ၊႒၊၂၊၈၆။ အဘိ၊၂၊၄၃၇)

ကာမသုဂတိခုနစ္ဘုံတို႔သည္``လူ+စ+တာ+ယာ+တုသ္+နိမၼာ+၀သာျပည္၀တၱီ၊ ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္အကြာေဆာင္ လူ႔ေဘာင္ဆင့္ဆင့္သိ´´ (ပရမတၳသံခိပ္၊၁၇) ဟူေသာ လယ္တီသံခိပ္ အရ တစ္ဘုံႏွင့္တစ္ဘုံအကြာအေ၀းသည္ ယူဇနာေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ အကြာအေ၀းရွိသည္။

လူေခၚပုံ

သတိ၊ရဲရင့္ျခင္း၊ရဟန္းအျဖစ္အားေလ်ာ္ျခင္းစေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသတို႔ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ရွိေသာေႀကာင့္ လူဟုေခၚပါသည္။
မေကာင္းမႈျပဳရာတြင္မိဘသတ္မႈစေသာ ပဥၥာနႏၱရိယကံတုိင္ေအာင္ျပဳႏုိင္၍ ေကာင္းမႈျပဳရာတြင္ ဘုရားျဖစ္သည္အထိျပဳႏုိင္ႀကသျဖင့္ ဤဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းတြင္ေနထုိင္ႀကသူတို႔ကို မုခ်အားျဖင့္လူဟု ယူရပါသည္။ လူတို႔ႏွင့္ ရုပ္အဆင္းစသည္တို႔တူေသာ အျခားကၽြန္းငယ္တြင္ေနထုိင္ႀကသူမ်ား၊ အျခားကၽြန္းႀကီးတြင္ေနထုိင္ႀကသူမ်ားကို ဥပစာအားျဖင့္ လူဟုယူရပါသည္။
ေလာကီသဒၵါဆရာတို႔သည္ မႏုမည္ေသာ ကမၻာဦးမင္း၏အစဥ္အဆက္ ``သား´´ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ လူမည္၏ဟုဆိုႀကပါသည္။ (ဋီကာေက်ာ္၊၁၆၂)

 ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ေတြးေခၚဥာဏ္ရွိေသာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ရွိေသာသတၱ၀ါကို လူဟုဆိုထားသည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္၊၃၂၆)


အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget