ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

လူသားျဖစ္ေပၚပုံ

Unknown | 6:57 PM |
လူသားတို႔သည္ အစမထင္သံသရာမွစ၍ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထင္ရွားေသာလူ႔သမုိင္းအစမွာ ကမၻာပ်က္သည့္ေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု စာေပတြင္ဆုိသည္။ သခ္ါရျဖစ္ေသာ ဤေလာကသည္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္ေသာအခါ ေတေဇာသံ၀ဋၬကပ္ ခုနစ္ႀကိမ္ဖ်က္ျပီး၍ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အာေပါသံ၀ဋၬကပ္ျဖင့္ပ်က္ရသည္။ ထို႔ေနာက္မီးခုနစ္ႀကိမ္ဖ်က္၍ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ တြင္ ေရျဖင့္ပ်က္ရျပန္သည္။ ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ဖ်က္ရာ ေျခာက္ဆယ့္ေလးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေလဖ်က္၍ပ်က္ရျပန္သည္။ ယင္းသို႔အဆင့္ဆင့္ဖ်က္ရာတြင္ မီးဖ်က္သျဖင့္ ပထမစ်ာန္သုံးဘုံ တုိင္ပ်က္သည္။ ႔ေရဖ်က္သျဖင့္ ဒုတိယစ်ာန္သုံးဘုံတုိင္ပ်က္ရသည္။ ေလဖ်က္သျဖင့္ တတိယစ်ာန္သုံးဘုံတုိင္ပ်က္ရသည္။ ကမၻာပ်က္ေတာ့မည္ဆိုေသာအခါ ကာမာ၀စရနတ္တို႔သည္ ကမၻာပ်က္မည္ဆိုေသာ အေႀကာင္းကို ေႀကြးေႀကာ္ႀကသည္။ ထိုေႀကြးေႀကာ္သံေႀကာင့္ အဆင့္ဆင့္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈပြားႀကရာ အထက္ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ေရာက္ႀကရသည္။ (ပရမတၳသံခိပ္ ဋီကာ၊ဒုတိယအုပ္၊ႏွာ-၆၈)

ကမၻာေဟာင္းပ်က္ျပီး၍ ကမၻာသစ္ျဖစ္တည္လာေသာအခါ ျဗဟၼာမ်ားသည္ ကံကုန္ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း သက္တမ္းကုန္ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕ျဗဟၼာ့ျပည္ အခ်ိဳ႕လူ႔ျပည္ တြင္ ပဋိသေႏၶတည္ႀကသည္။ ဣတၳိဘာ၀ရုပ္၊ပုရိသဘာ၀ရုပ္ မေပၚေသးေပ၊ ကိုယ္အေရာင္အ၀ါျဖင့္ ေကာင္းကင္တြင္လွည့္လည္ႏုိင္ျပီး ျဗဟၼာတန္ခိုးအရွိန္ျဖင့္ မည္သည့္အစားအေသာက္ ကိုမွ်လည္း စားေသာက္ရျခင္းမရွိေပ၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ ေျမဆီကိုႀကည့္၍ အန႔ံသင္းပ်ံ႕ေသာ ဤအရာသည္ အရသာမည္သို႔ရွိမည္နည္း-ဟု လ်က္ႀကည့္ရာ အရသာကို ခံစားမိခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားသည္လည္း ထိုသူအတို္င္းျပဳက်င့္ရာ မႀကာမီပင္ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါေပ်ာက္ကြယ္ရေတာ့သည္။ (သျဂၤိဟ္ဘာသာဋီကာ၊၃၂၄-၅)

ထိုရသတဏွာေႀကာင့္ ရုပ္ရည္ကြဲျပားမႈရွိခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ရသပထ၀ီကြယ္သျဖင့္ ပဒါလတာေခၚႏြယ္ပင္ေပၚလာသည္။ ႏြယ္ခ်ိဳကုန္ေသာအခါ အလိုလိုေပါက္ေသာ သေလးဆန္ေပၚ လာသည္။ သေလးစပါးကိုစားျပီးေသာအခါ စားသမွ်၀မး္မီးေလာင္ရုံျဖင့္ မကုန္ေတာ့ပဲ က်င္ႀကီး၊က်င္ငယ္ဒြါရေပါက္တို႔ေပၚကာ ဣတၳိဘာ၀ရုပ္၊ပုရိသဘာ၀ရုပ္တို႔ အထင္အရွားျဖစ္ေပၚ လာေတာ့သည္။ ကိုယ္ပုံသ႑ာန္မတူသျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ႀကည့္ကာ စိတ္ကိုမခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ေတာ့ပဲ ကာမကိစၥမွီ၀ဲႀကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ လူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶ တည္ျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာရသည္။ (သျဂၤိဟ္ဘာသာဋီကာ၊၃၂၇-၈)

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget