ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

က်မ္းစာထဲကပဋိသေႏၶ

Unknown | 6:56 PM |
လူသားတို႔သည္ ဇစၥႏၶစသည္ေခၚရေသာလူသားျဖစ္လ်င္ ကုသလ၀ိပါက္ဥေပကၡာသဟဂုတ္သႏၱီရဏစိတ္ျဖင္ ပဋိသေႏၶေနႀကသည္။ ဒြိဟိတ္လူသားျဖစ္လ်င္ မဟာ၀ိပါက္ဥာဏ၀ိပၸယုတ္ စိတ္ေလးပါျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနႀကသည္။ တိဟိတ္လူသားျဖစ္လ်င္ မဟာ၀ိပါက္ဥာဏသမၸယုတ္စိတ္ေလးပါးျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနႀကသည္။

ပဋိသေႏၶကိုအမ်ိဳးစားခြဲလ်င္ ေလးမ်ိဳးခြဲႏို္င္သည္။ ယင္းတို႔မွာ -
၁။ေကာင္းစြာစိုစြတ္ေစးကပ္ေသာ ပဒုမၼာႀကာတိုက္၊ကိုယ္၀န္အညစ္အေႀကး၊ပန္းမိႈက္ပုပ္၊ငါးပုပ္၊ေရပုပ္၊မစင္ပုပ္စေသာ အရပ္မ်ားမွေမြးဖြားလာသည့္ သံေသဒဇပဋိသေနၶ
၂။ငရဲသား၊တိရစၧာန္အခ်ိဳ႕၊ကမၻာဦးလူႏွင့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အထင္အရွား ဘြားကနဲ႔ေပၚလာသျဖင့္ ဘ၀ေဟာင္းမွခုန္လႊားက်ေရာက္လာသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရေသာ
   ႀသပပါတိကပဋိသေႏၶ

၃။ဥခြံတြင္ျဖစ္ရေသာ ငွက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေျမြ၊လိပ္၊ငါးစေသာ သတၱ၀ါမ်ားတြင္ျဖစ္ရေသာ အ႑ဇပဋိသေႏၶ
သားအိမ္တြင္ျဖစ္ရေသာ ဇလာဗုဇပဋိသေႏၶ တို႔ျဖစ္သည္။ (သျဂၤိဟ္ဘာသာဋီကာ၊၅၂၅-၆)

လူသားတို႔သည္ ယင္းတို႔ေလးမ်ိဳးလုံးျဖင့္ပဋိသေႏၶေနႏုိင္သည္။ သာဓကမ်ားကို ထုတ္ျပရမည္ဆိုပါလ်င္ -
၁။ဗုဒၶလက္ထက္ ေပါကၡရသာတိပုဏၰား(ဒီ၊႒၊၁၊၂၁၈) ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီမ(ေထရီ၄၀၃-၄)ေ၀ဠဳ၀တီမိဖုရား၊ပဒုမ၀တီမိဖုရား၊ ပဒုမ၀တီမိဖုရား၏သားေတာ္ ၄၉၉-ေယာက္တို႔သည္ သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနလာႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။
၂။အမၺပါလိကာ(ေထရီ၊႒၊၂၁၃)မည္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမသည္ ႀသပပါတိကပဋိသေႏၶျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနသူျဖစ္သည္။
၃။သု၀ဏၰဘူမိေခၚသထုံျပည္ တိႆဓမၼရာဇာမင္းႀကီးႏွင့္ မဇၥ်ိမေဒသ၊မိထိလာျမိဳ႕သား ဂ၀ံပတိမေထရ္ (သာသန၀ံသ၊၃၉) တို႔သည္ အ႑ဇပဋိသေႏၶျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။
၄။ယေန႔ေခတ္ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ လူသားမ်ားႏွင့္ ေခြးေႀကာင္စသည့္သတၱ၀ါတို႔သည္ ဇလာဗုဇပဋိသေႏၶျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget