ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

လူေလးမ်ိဳး

Unknown | 6:53 PM |
လူသည္ စြမ္းရည္ရွိမႈ၊မရွိမႈသုိ႔လိုက္၍ ေလးမ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ =
၁။လူငရဲသား
၂။လူျပိတၱာ
၃။လူတိရစၧာန္
၄။လူစစ္စစ္-တို႔ျဖစ္သည္။

၁။လူငရဲသား
လူငရဲသားဟူသည္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း သူ႔ဥစၥာခိုးျခင္းစေသာ မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္သျဖင့္ မင္းစသူ တုိ႔က အျပစ္ေပးေသာေႀကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡႀကီးစြာ ခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂။လူျပိတၱာ
လူျပိတၱာဟူသည္ ေရွးအခါက ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမျပဳခဲ့သျဖင့္ အစားအစာ အ၀တ္အထည္ကိုမွ်မရရွိ၍ ဆာေလာင္ျခင္း ဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံရကာ တည္ရာမရ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ေျပးလႊားရွာေဖြ စားေသာက္ေန ရ သူမ်ားျဖစ္သည္။

၃။လူတိရစၧာန္
လူတိရစၧာန္ဟူသည္ သူတစ္ပါးႏွင့္စပ္၍ အသက္ေမြးရသျဖင့္ သူတစ္ပါးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ကာ မနားမေန သြားလာေနရသူမ်ိဳး၊ လူ႔စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ေက်ာ္နင္းခ်ိဳးေဖါက္သျဖင့္ အစုိးရမင္းတို႔၏ - ျခိန္းေခ်ာက္မႈခံေနရကာ ေသေဘးကိုေႀကာက္ေသာေႀကာင့္ ေတာျခဳံပိတ္ေပါင္းသုိ႔ ခုိ၀င္ေအာင္း၍ ဒုကၡႀကီးစြာ လွည့္ပတ္ေျပးလႊားေနရသူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၄။လူစစ္စစ္
လူစစ္စစ္ဟူသည္ ကံႏွင့္ကံ၏အက်ိဳးကို ယုံႀကည္ကာ မေကာင္းမႈမွရွက္ျခင္း ေႀကာက္ျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ ဟိရီ၊ ႀသတၱပႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း သတၱ၀ါတို႔အေပၚ သနားႀကင္နာတတ္ျခင္း အကုသုိလ္ကိုေရွာင္ႀကဥ္ျခင္း ကုသုိလ္ကို တိုးပြားေအာင္က်င့္ျခင္းစေသာ တရားတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ (၀ိမာန၊႒၊၁၉)

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget