ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Thursday, June 20, 2013

စည္းလုံးညီညြတ္မႈအေႀကာင္းကိုေလ့လာျခင္း

Unknown | 5:31 PM |
မိမိသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ Term Paper စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ Adobe ကေန PDF လုပ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီကေန Download ရယူႏုိင္ပါတယ္။ အားလုံးအဆင္ေျပႀကပါေစ။ Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget