ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Wednesday, July 3, 2013

ပရပိုက္

Unknown | 7:52 AM |
ပရပိုက္ဆိုတာ အလ်ားတစ္မုိက္၊ အနံတစ္ေတာင္ရွိတဲ့ စကၠဴအရွည္ကို ဘာဂ်ာပုံစံခ်ိဳးထားတဲ့ ေရွးစာ အုပ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိဳးထားတာကိုၾကည့္ၿပီး နာမည္ခုနစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ပုဂံ၀န္ေထာက္ဦးတင္က တစ္ေရ စီးနဲ႔ လႊာခ်င္းဆိုတာ အတူတူပဲလို႔ယူဆၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ခုနစ္မ်ိဳးခြဲျပထားပါတယ္။
၁။တစ္ေရစီးရွိလ်င္ လႊာခ်င္း
၂။ႏွစ္ေရစီးရွိလ်င္ အလႊာတစ္လႊာ
၃။သုံးေရစီးမွ ငါးေရစီးရွိလ်င္ လႊာထပ္ကေလး
၄။ေျခာက္ေရစီးမွ ဆယ့္တစ္ေရစီးရွိလ်င္ လႊာထပ္ႀကီး
၅။ဆယ့္ႏွစ္ေရစီးမွ ဆယ့္ေျခာက္ေရစီးရွိလ်င္ ဆူ၀က္
၆။သုံးဆယ့္ႏွစ္ေရစီးရွိလ်င္ တစ္ဆူ
၇။ေျခာက္ဆယ့္ေလးေရစီးရွိလ်င္ ဆူထပ္

ေရႊကုိင္းသားကေတာ့ တစ္ေရစီးဆိုတာ ႏွစ္လႊာရွိရပါမယ္ဆိုၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ခုနစ္မ်ိဳးခြဲျပထားျပန္ပါ တယ္။
၁။အလႊာတစ္ရြက္ရွိလ်င္ လႊာခ်င္း
၂။အလႊာႏွစ္ရြက္ရွိလ်င္ တစ္ေရစီး
၃။သုံးလႊာမွ ငါးလႊာထိရိွလ်င္ လႊာထပ္ကေလး
၄။ေျခာက္လႊာမွ ဆယ့္တစ္လႊာထိရွိလ်င္ လႊာထပ္ႀကီး
၅။ဆယ့္ႏွစ္လႊာမွ ဆယ့္ေျခာက္လႊာထိရွိလ်င္ ဆူ၀က္
၆။သုံးဆယ့္ႏွစ္လႊာရွိလ်င္ တစ္ဆူ
၇။ေျခာက္ဆယ့္ေလးလႊာရွိလ်င္ ဆူထပ္

          ပုဂံေခတ္ေနာက္ပုိင္း ေက်ာက္စာထဲက [သင္ပုန္း ၂၊ ပရပိုက္ ၁၊ ကံ့ကူဆံ ၅ေခ်ာင္း] ဆိုတဲ့ စာသားဟာ ပရပိုက္ကို စသုံးခဲ့တဲ့ အေစာဆုံးအေထာက္ထားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
          ပရပိုက္ဆိုတဲ့စကားက ျမန္မာစကားမဟုတ္ပဲ သကၠတစကားျဖစ္တဲ့ ပရိဗၺ မွ ပရိဗ၊ ပရိဗ မွ ပရပုိက္ အျဖစ္ကို မြန္စကား ေဗလေပါ့ နဲ႔ေရာစပ္ၿပီး ျဖစ္လာတယ္လို႔ ပုဂံ၀န္ေထာက္ဦးတင္က ဆုိပါတယ္။ အဲဒီလို မေျပာပါနဲ႔၊ ပရပိုက္ကို အိႏၵိယမွာ မသုံးပါဘူး၊ တကယ္ေတာ့ ပရပိုက္ဆိုတာ တရုတ္ျပည္ကေန ျဖစ္ပါတယ္၊ ပု-လိဂၤ-ပုိက္ ဆိုတဲ့စကားကေန ပရပိုက္ျဖစ္လာတာပါလို႔ ေတာ္စိန္ခိုက တစ္မ်ိဳးဆိုျပန္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းကေတာ့ ရွမ္းကမိုင္းကိုင္းစကၠဴကို တရုတ္ေတြ စာအုပ္တြဲခ်ဳပ္သလို ခ်ဳပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရပုိက္ကို ျမန္မာနဲ႔မြန္ပဲ သုံးတယ္လို႔ ပရပိုက္ရဲ႕မူလအစကို ေျပာျပန္ပါတယ္။
          ပရပုိက္အျဖဴနဲ႔ ပရပုိက္အနက္ဆိုၿပီး ပရပုိက္အမ်ိဳးစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပရပိုက္အျဖဴေပၚကို မင္နဲ႔ စာ ေရးေလ့ရွိၿပီး ေဆးေရာင္စုံပုံဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ ေရးၿပီးရင္လဲ ျပန္ဖ်က္ေလ့မရွိပါဘူး။ ပရပိုက္အနက္ က ေရးၿပီးရင္ ျပန္ဖ်က္လို႔ရပါတယ္။ ေက်ာက္သင္ပုန္းလိုမ်ိဳး ေရးၿပီးရင္ျပန္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထမင္းရည္နဲ႔ မီးေသြး မႈန္႔ေရာနယ္ၿပီး သုတ္လုိက္ရင္ အနက္ေရာင္ျပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ပရပုိက္ေအာက္ေျခမွာ ´ေျခ`ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတတ္တယ္။ အဓိပၸာယ္က ဒီစာကိုဖ်က္လိုက ဖ်က္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။
          ပရပုိက္မွာ အေၾကာင္းရာတစ္မ်ိဳးတည္းေရးတာ အေတာ္ရွားပါတယ္။ အေၾကာင္းရာ မ်ိဳးစုံပါတတ္တယ္။ ပရပုိက္ကုိ အသုံးျပဳရာမွာလည္း ႏွစ္-၂၀၊ ၃၀ ထိ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ ေရးသားၾကတယ္။ ဖ်က္လို႔ျပဳလို႔ရတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေပရြက္ေတြမွာလို ပရပိုက္တစ္ခုမွာ ဘယ္ႏွစ္ေၾကာင္း ပဲ ေရးရမယ္၊ ဘယ္ကေန စေရး ရမယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါဘူး။ ပရပိုက္မွာ ဂဏန္းေတြကို ေရးတဲ့ အခါ အသံထြက္အတိုင္း ေရးေလ့ရွိပါ တယ္။ ပရပိုက္မွာ ေငြေၾကးတန္ဘိုးေရးထုံး၊ အခ်င္အတြယ္ဆိုင္ရာ -ေရးထုံး၊ အတိုင္းအထြာေရးထုံး၊ ကိန္းဂဏန္း ေရးထုံးေတြကို လကၤာနဲ႔သာမက နမူနာနဲ႔ပါ ေဖၚျပထားတာ ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ နမူနာကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ =
          ေငြေၾကးတန္ဘိုးေရးထုံး =
တေရြး = ေ၁ြး ၊ ၁ြံ
တပဲ = ၁ဲ
တမူး = ၁ဴ
တမတ္ = ၁ံ
တက်ပ္ = ၁ိ
          အခ်င္အတြယ္ဆိုင္ရာေရးထုံး =
တပိႆာ = ၁ိ ါ
တတင္း = ၁ၤ
တစိတ္ = ၁ိ
တၿပီ = ၁္
တလမ်က္ = ၁်က္
တခြက္ = ၁ြက္
တစလယ္ = ၁ံ
          အတိုင္းအထြာေရးထုံး =
တေတာင္ = ၁ၤ
တမိုက္ = ၁္
တလက္သစ္ = ၁ံ
တထြာ = ၁ြ ါ
          ကိန္းဂဏန္းေရးထုံး =
ေငြ ၁ိ ကို ၄ံ ရွိပါတယ္။
ေငြ ၁၀ ကို မတ္ ၄၀
ေငြ ၁ိ ါ ကို မတ္ ၄၀၀
ေငြ ၁ိ ကို ေရြး ၁၀၀၂၀
ေငြ ၁၀ ကို ေရြး ၁၀၀၀၂၀၀
ေငြ ၁ိ ါ ကို ေရြး ၁၀၀၀၀၂၀၀၀
          သကၠရာဇ္ေရးထုံးကိုေတာ့ ေပမွာကဲ့သို႔ ေ၀ါဟာရသခ်ၤာနည္းေတြ ေဗဒင္နည္းေတြနဲ႔ ေရးေလ့မရွိပါဘူး။ ပရ ပုိက္မွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ေရးနည္းေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပါပဲ။
၁၂၈ ျပည့္ = ၁၂၈၀ ျပည့္
၁၁၁၀၅ ခု = ၁၁၁၅ ခု
၁၂၁၀၆ ခု = ၁၂၁၆ ခု
၁၁၀၁၀၅ = ၁၁၁၅
၁၂၀၀၁၁ = ၁၂၁၁
          ဒါ့အျပင္ သကၠရာဇ္အတိုေရးနည္းကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ = x x ဆက္သၿမဲ လက္ေဆာင္ ေတာ္ လယ္ေတာ္လုပ္သားတို႔က ၁၂၃၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည္ မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရာ ဆိုင္ရာမိဖုရားမွာ အသုံးေတာ္လိုေၾကာင္း ၆ ခုႏွစ္တြက္ ကို ေနာင္မေတာင္းမိေစရပါ၊ x x လယ္ေတာ္လုပ္သားႀကီးငယ္တို႔မွာ ၆ ခုႏွစ္ေဆာင္ခ်ိန္ကာလ မတိုင္မီ -ျဖစ္ေသာ္လည္း x x ေပးေဆာင္ရမည္။
          အထက္ပါ ဥပမာစာပိုဒ္မွ ၅ ခု၊ ၆ ခု တို႔ကို အေၾကာင္းအရာ၊ သမုိင္းေနာက္ခံတို႔ကို ဖတ္ထား၊ သိ ထားမွ သာ အတိအက်ေျပာႏုိင္ပါမယ္။ ဒီမွာပါတဲ့ ၅ ခု၊ ၆ ခုဆိုတာ ၁၂၃၅ ခု၊ ၁၂၃၆ ခု တို႔ကို ဆိုလိုတာပါ။
          ကဲ ပရပုိက္နဲ႔ပတ္သက္တာ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေက်နပ္ေလာက္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဆက္တည္း ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ရာ ေငြေၾကးအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။
          ဗဒုံမင္း(၁၇၈၂-၁၈၁၉)လက္ထက္မွာ တရား၀င္ စံေငြတုံးေငြခဲ သုံးမ်ိဳးသတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက -
၁။ရြက္နီ (ေၾကး ၁၀% ေရာထားသည္)
 ၂။ရြက္ေသး (ေၾကး ၁၅% ေရာထားသည္)
 ၃။ရြက္စို (ေၾကး ၂၀% ေရာထားသည္)
          ကုန္းေဘာင္ေခတ္အလယ္ပိုင္းမွာ ရြက္နီကို စံအျဖစ္ထားသုံးတယ္။ မိတၳီလာနယ္ပရပိုက္မ်ားမွာ ၄င္း သုံးမ်ိဳးအနက္ ရြက္နီကိုပဲ သုံးတာေတြ႔ရတယ္။ ေၾကးအေရာအကဲကို မူတည္ၿပီး ေငြကဲအသုံးကုိ မိတၳီ လာနယ္ ပရပိုက္မွာ ရြက္နီထက္ပိုသုံးမယ္ ထင္ရပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ရြက္နီတြက္နည္းသုံးမ်ိးရွိပါ တယ္။ ၁။အကဲနည္း ၂။ဒိုင္တက္နည္း ၃။မီးႏႈတ္နည္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
          ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ ဒဂၤါးအသုံးကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗဒုံမင္းလက္ထက္က က်ားရုပ္ ၊ႏွစ္ေကာင္ရုပ္၊ ေရႊျပည္စိုးရုပ္ေတြနဲ႔ ဒဂၤါးသြန္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိတၳီလာနယ္မွာ ဗဒုံမင္းလက္ထက္ ဒဂၤါး သုံးတဲ့အခ်က္ေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။ သာယာ၀တီေရႊဘုိမင္း(၁၈၃၇-၄၆)၊ ပုဂံမင္း(၁၈၄၆-၅၂) လက္ ထက္မွာ ဒဂၤါး လုပ္တယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ ပရပိုက္မွာေတာ့ အဲဒီအေထာက္ထားေတြ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မင္းတုန္းမင္း (၁၈၅၂-၇၈)လက္ထက္ ဒဂၤါးအသုံးကို ပရပုိက္မွာ အမ်ားအျပားေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၈၆၅၊ႏို၀င္ ဘာ၊၁၁-ရက္မွာ ဒဂၤါး သြန္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ = အားလုံးဖတ္လို႔ရေအာင္ဆိုၿပီး စာအုပ္သက္သက္မဟုတ္ပဲ စာကုိပါ အဆင္ေျပ သလို ျပန္ေရးလိုက္ပါတယ္။ ၀င္းတင္နာမည္နဲ႔ ျပဳစုထားတဲ့စာေရးဆရာရဲ႕ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ တိုင္လဲ စိတ္၀င္စားလို႔ပါ။
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget