ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Monday, February 4, 2013

၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ

Unknown | 6:57 PM |
လယ္တီဆရာေတ္ဘုရားႀကီးသည္ ၀ိဇၨာမဂၢဒီပနီက်မ္းတြင္ ၀ိဇၨာသရုပ္ကို ငါးမ်ိဳးထုတ္ျပေတာ္မူခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ - ေ၀ဒ၀ိဇၨာ၊မႏၱ၀ိဇၨာ၊ဂႏၶာရီ၀ိဇၨာ၊ေလာကိယ၀ိဇၨာ၊အရိယ၀ိဇၨာတို႔ျဖစ္သည္။

ေ၀ဒ၀ိဇၨာ = သာမေဗဒင္၊ဣရုေဗဒင္၊ယဇုေဗဒင္၊အာထဗၻနေဗဒင္-ဟူေသာ ေဗဒင္ေလးမ်ိဳးသည္ ေ၀ဒ၀ိဇၨာမည္၏။

မႏၱ၀ိဇၨာ = အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလကၡဏာက်မ္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနိမိတ္က်မ္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနကၡတ္က်မ္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဂါထာမႏၱရားက်မ္း၊ ေဆးက်မ္း၊ဓါတ္က်မ္းအစရွိေသာ ေလာကီပညာဟူ၍ ယခုေခတ္တြင္ေခၚႀကေသာ အတတ္မ်ိဳး၊ပညာမ်ိဳးဟူသမွ်သည္ မႏၱ၀ိဇၨာမည္၏။

ဂႏၶာရီ၀ိဇၨာ = ေဆး၀ိဇၨာ အင္း၀ိဇၨာ ျပဒါး၀ိဇၨာ သံ၀ိဇၨာ-ဟူ၍ ၀ိဇၨာဓရက်မ္းမ်ား၌လာေသာ ဓနသိဒၶိ ပထ၀ီသိဒၶိ ဥဒကသိဒၶိ အာကာသသိဒၶိ အာယုသိဒၶိမ်ိဳးသို႔ ေပါက္ေရာက္သျဖင့္ နတ္သိႀကားတို႔ အဘိဥာဏ္တန္ခိုးႏွင့္ အလားတူစြမ္းေသာ ၀ိဇၨာမ်ိဳးဟူသမွ်သည္ ဂႏၶာရီ၀ိဇၨာမည္၏။

ေလာကိယ၀ိဇၨာ = သာသနာပအခါတြင္ သရဘဂၤ သုေနတၱ အရကစေသာ ရေသ့ဆရာႀကီးတို႔သည္ ကသုိဏ္းစ်ာန္တု႔ိကုိ ရရွိႏုိင္နင္ျပီး၍ အားထုတ္သျဖင့္ရအပ္ေသာ ဣဒၶိ၀ိဒအဘိဥာဏ္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိဥာဏ္ ဒိဗၺေသာတအဘိဥာဏ္ ေစေတာပရိယအဘိဥာဏ္ ပုေဗၺနိ၀ါသအဘိဥာဏ္ အနာဂတံသအဘိဥာဏ္ဟူေသာ အဘိဥာ၀ိဇၨာတို႔သည္ ေလာကိယ၀ိဇၨာမည္၏။

အရိယ၀ိဇၨာ = အနိစၥ၀ိဇၨာ ဒုကၡ၀ိဇၨာ အနတၱ၀ိဇၨာ မဂၢ၀ိဇၨာ ဖလ၀ိဇၨာတို႔သည္ အရိယ၀ိဇၨာမည္၏။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ရိပ္သာမ်ားတြင္ ေယာဂီမ်ား၀ိပႆနာအလုပ္ အားထုတ္ႀကသည္။ ထို၀ိဇၨာငါးမ်ိဳးတြင္ အရိယ၀ိဇၨာကို ရလိုျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ လြယ္ကူစြာရႏို္င္မည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ အရိယ၀ိဇၨာကိုရယူပို္င္ဆိုင္လိုပါလ်င္ အခ်က္ငါးခ်က္ႏွင့္ျပည့္စုံရမည္ဟု အဂၤုတၳဳရ္တြင္ဆိုထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
၁။ဘုရားအေပၚ၌ယုံႀကည္ျခင္း
၂။ကိုယ္လက္အဂၤါက်န္းမာခုိင္ခံ့ျခင္း
၃။၀မ္းတြင္းႏွလုံးေျဖာင့္စင္းျခင္း
၄။၀ီရိယထက္သန္ျခင္း
၅။ရုပ္ခႏၶာတို႔၏ ျဖစ္မႈ၊ခ်ဳပ္မႈတို႔တြင္ ဥာဏ္အျမင္စူးရွျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget