ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

နတ္တို႔ကာမလူနဲ႔တူသလား?

Unknown | 6:34 PM |
နတ္မ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားက ယာမာနတ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ဖက္ကာမွ်ျဖင့္ ကာမကိစၥ ျပီးႀက၏။ တုသိတာနတ္တို႔သည္ ကိုယ္လက္သုံးသပ္ကာမွ်ျဖင့္ ကာမကိစၥျပီး ႀက၏။ တုသိတာနတ္တို႔သည္ ကိုယ္လက္သုံးသပ္ကာမွ်ျဖင့္ ကာမကိစၥျပီးႀက၏။ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္ -ျပဳံးကာမွ်ျဖင့္ ကာမကိစၥျပီးႀက၏။ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိနတ္တို႔သည္ ႀကည့္ကာမွ်ျဖင့္ ကာမကိစၥျပီးႀက၏။ အျခားနတ္တို႔သည္ ႏွစ္ဦးေပါင္းေဖၚမွီ၀ဲႀကျခင္းျဖင့္ ကာမကိစၥျပီးႀက၏ -ဟု ယူဆႀကသည္။ (ဒီ၊ဋီ၊၃၊၂၀၈)

ထိုသုိ႔ယူဆျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ယူဆျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္၊ အေႀကာင္းမွာ ကိုယ္ျဖင့္မထိေသာသူအား ကာမကိစၥကို မျပီးေစႏုိင္၊ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ရွိ နတ္တို႔၏ ကာမကိစၥသည္ လူတို႔အတုိင္းသာ၊ လူတို႔ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏ -ဟု ေရွးအ႒ကထာဆရာႀကီးမ်ား ပယ္ေလသည္။ (ဒီ၊႒၊၃၊၁၈၃)

ေဖာ႒ဗၺာရုံကို လူတို႔ကဲ့သို႔ ခံစားႀကေသာ္လည္း သုတ္ေသြးထြက္ျခင္း ေရြ႕လ်ားျခင္းမရွိ၊ သုိ႔ေသာ္ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ သုတ္ေသြးမရွိေတာ့ျခင္းကား မဟုတ္ေပ၊ နတ္သမီးမ်ားသည္ လူမိန္းမတို႔ကဲ့သုိ႔ ဓမၼတာေသြးလာျခင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ကေလးေမြးျခင္း ႏုိ႔တိုက္ရျခင္းမ်ိဳး မရွိ၊ စာတုမဟာရာဇ္နတ္သမီး မ်ားကား ဓမၼတာေသြးလာျခင္းတို႔ရွိသည္။ (ဗုဒၶက်မ္းလာနတ္ေဒ၀ါမ်ား၊၃၆၂-၃)

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget