ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

နတ္တို႔စုေတပုံလူနဲ႔တူသလား

Unknown | 6:36 PM |
နတ္မ်ားသည္ လူတို႔ထက္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ သာလြန္သည္ မွန္ေသာ္လည္း သခၤါရေလာကသားမ်ားပင္ -ျဖစ္ႀကေသာေႀကာင့္ ေသဆုံးျခင္းကို ေရွာင္လႊဲ၍ကား မရေပ၊ မုခ်ပင္ ေသဆုံးႀကရမည္၊ ေသဆုံးပုံမွာ လူတို႔ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ နတ္မ်ားစုေတလ်င္ နိမိတ္ျပေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

၁။နတ္ပန္းမ်ား ညိွဳးႏြမး္ျခင္း
၂။နတ္၀တ္တန္ဆာမ်ား ညစ္ႏြမး္ျခင္း
၃။လက္ကတီးႀကား (ခ်ိဳင္းႀကား)မွ ေခၽြးထြက္ျခင္း
၄။ရုပ္ရည္အဆင္း ေဖါက္ျပန္ျခင္း
၅။နတ္ျပည္ဘုံ၊ ဗိမာန္တြင္ မေပ်ာ္ပို္က္ေတာ့ျခင္း (ဇာ၊႒၊၅၊၂၉၇)
ဤနိမိတ္မ်ားကို ျပေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းနိမိတ္မ်ားကို နတ္မ်ားအားလုံးပင္ ထင္ႀကသည္ကားမဟုတ္၊ နတ္ခိုးႀကီးေသာ နတ္မ်ားသာ ထင္ျမင္ႀကရသည္။

နတ္မ်ားသည္ အေႀကာင္းေလးမ်ိဳးေႀကာင့္ ေသဆုံးႀကရသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
၁။အသက္တမ္းကုန္၍ ေသျခင္း
၂။ကုသိုလ္ကံအစြမ္းကုန္၍ ေသျခင္း
၃။အာဟာရကုန္၍ ေသျခင္း
၄။အမ်က္ထြက္၍ ေသျခင္း - တို႔ျဖစ္သည္။ (ဓမၼ၊႒၊၁၊၁၁၀)

ထိုအေႀကာင္းေလးခုတို႔တြင္ တစ္ခုခုေႀကာင့္ နတ္မ်ားေသဆုံးႀကရေတာ့မည္ျဖစ္လ်င္ ေသဆုံးခါနီးတြင္ ပညာရွိနတ္သား တစ္ေယာက္ေယာက္က အိုမိတ္ေဆြ သင္သည္ နတ္ျပည္မွုစုေတလ်င္ သုဂတိျဖစ္ေသာ လူ႔ျပည္သို႔သြားပါေလ၊ လူျဖစ္ပါက သူေတာ္ေကာင္းတစ္ရားတို႔တြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ သဒၶါတရားကို သင့္သႏၱာန္တြင္ တည္ေအာင္က်ိဳးစားပါေလ၊ သင့္သႏၱာန္သို႔ သဒၶါတရားကိန္း၀ပ္ျပီးလ်င္ ေသသည့္ တိုင္ေအာင္ မပ်က္စီးေစပါလင့္၊ ကိုယ္၊ႏႈတ္၊စိတ္ျဖင့္ ေႀကာင့္ႀကမႈမရွိေသာ ကုသိုလ္ကို ျပဳပါ၊ အလွဴ ဒါနျပဳ၍ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္း သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ တည္ေအာင္က်ိဳးစားပါ၊ ထုိသို႔ျပဳျပီးေနာက္ နတ္ျပည္သို႔ အဖန္ဖန္ ျပန္လာခဲ့ပါ-ဟု အားေပး၍ အမွာစကား ေျပာႀကားေလ့ရွိသည္။ (အပ၊၁၊၂၉၉)

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget