ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Saturday, February 2, 2013

လကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂-ပါး

Unknown | 6:33 PM |
၁။ခ်ိဳင့္ခြက္မရွိ ေရႊေျခနင္းကဲ့သို႔ ညီေသာေျခဖ၀ါးအျပင္ရွိသည္။
၂။အကန္႔ေဒါင့္ဆံတစ္ေထာင္ရွိေသာ လွည္းဘီးစက္လကၡဏာတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ ေျခေတာ္ရွိသည္။
၃။ဖေနာင့္ေတာ္သည္ ေျခ၏ေလးပုံတစ္ပုံမွ်ရွည္ထြက္သည္။
၄။လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းမ်ားရွည္သည္။
၅။ႏူးညံ့ေသာလက္ဖ၀ါးေျခဖ၀ါးရွိသည္။
၆။ဇာျဖင့္ဖြဲ႔ေသာေလသာျပတင္းေပါက္ႏွင့္တူသည့္ လက္ေျခရွိသည္။
၇။ေျခဖမိုးအထြက္တြင္ လက္ေလးသစ္ခန္႔ ျမင့္တက္ေသာဖမ်က္ရွိသည္။
၈။ဧဏီသားေကာင္ေျခသလုံးကဲ့သို႔ ေခ်ာျပည့္လုံးသြယ္ေသာ သလုံးျမင္းေခါင္းရွိသည္။
၉။ပေညာင္ပင္ႀကီးကဲ့သို႔ အရပ္ႏွင့္အ၀န္းညီမွ်စြာ ကုိယ္ေတာ္ကိုမကုိင္းညြတ္ပဲ ဒူးႏွစ္ဖက္သုိ႔ေရာက္ေသာ လက္ရွိသည္။
၁၀။ဆဒၵန္ဆင္မင္းအဂၤါဇာတ္ကဲ့သို႔ အအိမ္ျဖင့္ဖုံးေသာ ေယာက်္ားျမတ္နိမိတ္(အဂၤါဇာတ္)ရွိသည္။
၁၁။ဇမၺဴရာဇ္ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ ေျပျပစ္၀င္း၀ါေသာ အဆင္းေတာ္ရွိသည္။
၁၂။ညစ္ေႀကးမရွိ ႏူးညံ့ေသာ အသားအေရရွိသည္။
၁၃။ေမႊးညွင္းတြင္းတစ္ခုလ်င္ တစ္ေခ်ာင္းစီေပါက္ေသာ ေမႊးညွင္းရွိသည္။
၁၄။မ်က္ႏွာေတာ္ကို ဖူးေျမွာ္ဘိသကဲ့သို႔ လက်္ာရစ္လည္၍ အထက္သို႔ အဖ်ားေကာ့တက္ေသာ ေမႊးညွင္းရွိသည္။
၁၅။ျဗဟၼာမင္းကိုယ္ကဲ့သို႔ မကိုင္းညြတ္ပဲ ေျဖာင့္မတ္ေသာကိုယ္ရွိသည္။
၁၆။ဖက္ဖမိုးႏွစ္ဖက္၊ ေျခဖမို္းႏွစ္ဖက္၊ ပခုံးႏွစ္ဖက္၊ လည္ဂုတ္ဟူေသာ အရပ္ခုနစ္ပါးတြင္ ျပည့္ျဖဳိးေသာ အသားေရရွိသည္။
၁၇။ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႕ပိုင္းကုိယ္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ေတာ္၏ ႀကီးမားခန္႔ျငားျပည့္ျဖိဳးမႈရွိသည္။
၁၈။ေရစီးေႀကာင္းမထင္ တျပင္တည္းျပည့္ျဖိဳးသည့္ အသားလႊာသည္ ခါးအစလည္ဂုတ္အဆုံးတိုင္ ဖုံးလႊမ္းေသာေက်ာေတာ္ရွိသည္။
၁၉။ပေညာင္ပင္အ၀န္းႏွင့္တူစြာ အလံႏွင့္အရပ္ ၀ုိင္း၀န္းညီမွ်ေသာ ကုိယ္ရွိသည္။
၂၀။ေရႊမုရုိးစည္ကဲ့သို႔ ညီမွ်လုံး၀န္းေသာ လည္ဂုတ္ရွိသည္။
၂၁။အရသာကိုေဆာင္သည့္ အေႀကာခုနစ္ေထာင္ရွိသည္။
၂၂။ျခေသၤ့မင္းေအာက္ေမးရိုးကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာေမးရွိသည္။
၂၃။အထက္ေအာက္ႏွစ္ဆယ္စီအားျဖင့္ သြားေတာ္ေလးဆယ္ရွိသည္။
၂၄။ခရုသင္းပြတ္သစ္ကဲ့သို႔ ညီညြတ္ျဖဴစင္ေသာ သြားရွိသည္။
၂၅။ေခါျခင္းက်ဲျခင္းမရွိ ညီညြတ္ေသာသြားရွိသည္။
၂၆။ခရုသင္းပြတ္သစ္ကဲ့သို႔ ညီညြတ္ျဖဴစင္ေသာ စြယ္ေတာ္ေလးဆူရွိသည္။
၂၇။ပါးလွ်ပ္ရွည္ျပန္႔သည့္ လွ်ာေတာ္ရွိသည္။
၂၈။ျဗဟၼာမင္းအသံကဲ့သို႔ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ညီသည့္ အသံေတာ္ရွိသည္။
၂၉။ညိဳသင့္သည့္ေနရာတြင္ အလြန္ညိဳသည့္ မ်က္လုံးေတာ္ရွိသည္။
၃၀။ဖြားကာစနီေသာ ႏြားငယ္၏မ်က္လုံးအိမ္ကဲ့သို႔ေသာ မ်က္လုံးအိမ္ရွိသည္။
၃၁။မ်က္လုံးႏွစ္လုံးအလည္တြင္ လက်္ာရစ္လည္ကာ အထက္သို႔အဖ်ားေကာ့တက္ေသာ ဥဏၰလုံေမႊးရွင္ေတာ္ ရွိသည္။
၃၂။ဤဘက္နားပန္းစြန္းမွ ဟိုဘက္နားပန္းစြန္းတုိင္ တက္ႀကြေသာအသားလႊာျဖင့္ သစ္သားျပားဖြဲ႔သကဲ့သို႔ ရစ္ပတ္ေသာ ဦးေခါင္းေတာ္ရွိသည္။
သမႏၱစကၡဳဒီပနီ၊၂၁၄-၅
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget