ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Saturday, February 2, 2013

လကၡဏာေတာ္ငယ္ ၈၀

Unknown | 6:35 PM |
၁။အႀကားမလပ္ ေစ့စပ္ေသာ ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းရွိသည္။
၂။အရင္းမွအဖ်ားတုိင္ သြယ္ေပ်ာင္းေသာ ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းရွိသည္။
၃။လုံးေသာေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းရွိသည္။
၄။နီျမန္းေသာ ေျခသည္းလက္သည္းရွိသည္။
၅။ျမင့္ေသာ(ရွည္ေသာ) လက္သည္းေျခသည္းရွိသည္။
၆။ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေသာ ေျခသည္းလက္သည္းရွိသည္။
၇။မထင္မရွား ေရးေရးမွ်သာ ထင္ေသာ ဖမ်က္ရွိသည္။
၈။လက္ဆယ္ေခ်ာင္းလုံး အတိုအရွည္ညီမွ်သည္။
၉။ဆင္မင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္စြာသြားေတာ္မူတတ္သည္။
၁၀။ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္စြာသြားေတာ္မူတတ္သည္။
၁၁။ဟသၤာမင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္စြာသြားေတာ္မူတတ္သည္။
၁၂။ႏြားလားဥသဘကဲ့သို႔ တင့္တယ္စြာသြားေတာ္မူတတ္သည္။
၁၃။လက်္ာရစ္ဖက္မွ ေျခေတာ္ကုိ စတင္လွမ္းႀကြေတာ္မူတတ္သည္။
၁၄။အဆစ္အဖုမရွိ လုံးေသာ ပုဆစ္၀န္းရွိသည္။
၁၅။ေအာင္ျမင္ေသာ ေယာက်္ားျမတ္နိမိတ္ရွိသည္။
၁၆။အေရးအေႀကာင္းအေပါက္အဖ်က္မရွိေသာ ခ်က္ေတာ္ရွိသည္။
၁၇။နက္ေသာခ်က္ေတာ္ရွိသည္။
၁၈။လက်္ာရစ္လည္ေသာခ်က္ေတာ္ရွိသည္။
၁၉။ဆင္ႏွာေမာင္းကဲ့သို႔ သြယ္ေပ်ာင္းႀကံ႕ခုိင္ေသာ ေပါင္ေတာ္လက္ေမာင္းေတာ္ရွိသည္။
၂၀။ကိုယ္ေနဟန္အခ်ိဳးက်သည္။
၂၁။အစဥ္တုိင္း တေရြ႕ေရြ႕တက္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္။
၂၂။ေျပျပစ္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္။
၂၃။ခ်ိဳင့္သင့္သည့္ေနရာခ်ိဳင့္၊ ေမာက္သင့္သည့္ေနရာေမာက္သျဖင့္ ကုိယ္ေနတင့္တယ္သည္။
၂၄။မတြန္႔လိမ္မေကာက္ေကြ႔ေသာ ကိုယ္ခႏၶာရွိသည္။
၂၅။မွည့္မည္းစသည္မရွိ ခႏၶာကိုယ္တင့္တယ္သည္။
၂၆။အစဥ္တိုင္း ျပိဳးျပိဳးပ်က္ေသာ ကုိယ္ေရာက္ထြက္သည္။
၂၇။စင္ႀကယ္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္။
၂၈။ကုေဋတစ္ေထာင္ေသာ အာဠာ၀ကဆင္၏အားကဲ့သို႔ေသာ အားရွိသည္။
၂၉။ေရႊခၽြန္းကဲ့သို႔ ျမင့္တက္ေသာ ႏွာေခါင္းရွိသည္။
၃၀။နီျမန္းေသာ သြားဖုံးရွိသည္။
၃၁။သြားေခ်းစသည္ကင္းစင္၍ သြားေတာ္မ်ား ျဖဴ၀င္းသည္။
၃၂။လႊျဖင့္ျဖတ္ထားသကဲ့သို႔ ေရြေဘာျဖင့္ညွိထားသကဲ့သို႔ သြားေတာ္မ်ားညီညာသည္။
၃၃။စင္ႀကယ္ေသာ ႀကည္ညိဳဖြယ္ေဆာင္ေသာ ဣေျႏၵရွိသည္။
၃၄။စပါယ္ဖူးကဲ့သို႔ လုံး၀န္းေသာ စြယ္ေတာ္ရွိသည္။
၃၅။နီျမန္းေသာႏႈတ္ခမ္းေတာ္ရွိသည္။
၃၆။ရွည္လ်ားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခံတြင္းေတာ္ရွိသည္။
၃၇။ထင္ရွားေသာ လကၡဏာအေရးအေႀကာင္းရွိသည္။
၃၈။ရွည္လ်ားေသာ လကၡဏာအေရးအေႀကာင္းရွိသည္။
၃၉။က်ဳိးျပတ္ေကြ႕ေကာက္ျခင္းမရွိ ေျဖာင့္မတ္ေသာလကၡဏာအေရးေႀကာင္း ရွိသည္။
၄၀။ႏွစ္လိုဖြယ္လကၡဏာအေရးေႀကာင္းရွိသည္။
၄၁။ကိုယ္ေတာ္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ၀ုိင္း၀န္းေသာအေရာင္ရွိသည္။
၄၂။ျပည့္ျဖိဳးေသာ ပါးေစာင္(ပါးျပင္)ရွိသည္။
၄၃။ရွည္လ်ားက်ယ္ျပန္႔ေသာ မ်က္လုံးေတာ္ရွိသည္။
၄၄။အဆင္းငါးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ႀကည္လင္ေတာက္ပေသာ မ်က္လုံးေတာ္ရွိသည္။
၄၅။အမ်ားေကာ့ညြတ္ေသာ မ်က္ေတာင္ရွိသည္။
၄၆။ႏူးညံ့ပါးလႊာ၍ နီေသာလွ်ာရွိသည္။
၄၇။ရွည္လ်ားတင့္တယ္ေသာ ႏွာတံရွိသည္။
၄၈။ထုံးျခင္းဖုျခင္းကင္းေသာ အေႀကာရွိသည္။
၄၉။ထုိးျခင္းဖုျခင္းကင္း၍ မထင္မရွားေသာ အေႀကာရွိသည္။
၅၀။လုံး၀န္းေသာထီးသဖြယ္ ဦးေခါင္းေတာ္တင့္တယ္သည္။
၅၁။ရွည္လ်ားျပန္႔က်ယ္ တင့္တယ္ေသာနဖူးရွိသည္။
၅၂။လွပေကာ့ညြတ္ေသာ မ်က္ခုံးေတာ္ရွိသည္။
၅၃။ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ေသာ မ်က္ခုံးေတာ္ရွိသည္။
၅၄။မ်က္လုံးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ မ်က္ခုံးရွိသည္။
၅၅။ထင္ရွားသိပ္သည္း ညိဳေမွာင္ေသာ မ်က္ခုံးေတာ္ရွိသည္။
၅၆။ရွည္ေသာမ်က္ခုံးေတာ္ရွိသည္။
၅၇။အလြန္ခ်မ္းျမေသာ ကိုယ္ရွိသည္။
၅၈။သိမ္ေမြ႔ေသာကိုယ္ခႏၶာရွိသည္။
၅၉။အလြန္ရႊန္းပေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိသည္။
၆၀။ညစ္ေႀကးမတင္သန္႔စင္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္။
၆၁။ေစးထုိင္းထုိင္းမျဖစ္ပဲ ေျပျပစ္ေသာကိုယ္ေတာ္ရွိသည္။
၆၂။သိမ္ေမြ႔ေျပျပစ္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္။
၆၃။ေမႊးပ်ံ႕ေသာကိုယ္ရွိသည္။
၆၄။တိုျခင္းရွည္ျခင္းမရွိ ညီေသာအေမႊးေတာ္ရွိသည္။
၆၅။မေစးထန္းေသာ အေမႊးေတာ္ရွိသည္။
၆၆။လက်္ာရစ္လည္ေသာ အေမႊးေတာ္ရွိသည္။
၆၇။ကြဲျပတ္ေသာ မ်က္စဥ္းေက်ာက္ႏွင့္အလားတူသည့္ ညိဳေသာေမအးညွင္းေတာ္ရွိသည္။
၆၈။လုံးေသာေမႊးညွင္းရွိသည္။
၆၉။သိမ္ေမြ႕ေသာ ေမႊးညွင္းရွိသည္။
၇၀။ျဖည္းညွင္းသိမ္ေမြ႔ေသာ ထြက္သက္၀င္သက္ရွိသည္။
၇၁။ေမႊးႀကိဳင္ေသာခံတြင္းရွိသည္။
၇၂။ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ဦးထိပ္ရွိသည္။
၇၃။ပ်ားပိတုန္းေရာင္ကဲ့သို႔ ညိဳေမွာင္မည္းနက္ေသာ ဆံေတာ္ရွိသည္။
၇၄။လက်္ာရစ္လည္ေသာ ဆံေတာ္ရွိသည္။
၇၅။ပင္ကိုယ္အေန တင့္တယ္ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆံေတာ္ရွိသည္။
၇၆။ေျပျပစ္ေသာ ဆံေတာ္ရွိသည္။
၇၇။မရႈပ္ေထြးေသာ ဆံေတာ္ရွိသည္။
၇၈။တိုျခင္းရွည္ျခင္းမရွိ ညီေသာဆံေတာ္ရွိသည္။
၇၉။မေစးထန္းေသာ ဆံေတာ္ရွိသည္။
၈၀။ေကတုမာလာအေရာင္တို႔ျဖင့္ တင့္တယ္စမၸါယ္ေတာ္မူသည္။
သမႏၱစကၡဳဒီပနီ၊၂၀၂။
အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ)
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget