ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Saturday, February 2, 2013

ခႏၶာဘုရားလား ဥာဏ္ဘုရားလား?

Unknown | 6:36 PM |
ဘုရားရွင္ဟာ ခႏၶာဘုရားလား ဥာဏ္ဘုရားလား?
ဘုရားရွင္သည္ လူသားဇာတ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြခႏၶာကိုယ္လို ဘုရားရွင္မွာလဲ ခႏၶာကိုနဲ႔ပါပဲ၊ သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္ရယ္လို႔ အမည္ရျခင္းသည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ တည္ေနလို႔ပါပဲ။ ဘုရားရွင္၏ သႏၱာန္သုို႔ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ မေရာက္မီက ငါသည္ ဘုရားျဖစ္၏လို႔ ၀န္ခံေတာ္မမူခဲ့ပါဘူး။ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ေတာ္ကို ရျပီးမွသာ ဘုရားရယ္လို႔ မိမိကိုယ္ကို ၀န္ခံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ေတာ္ဟာ ဒီအတုိင္းႀကီးတည္ေနတာမဟုတ္ဘူး ခႏၶာကိုယ္ေတာ္ကို မွီျပီတည္ေနတာပါ။ ေကာ္နဲ႔ ကပ္ထားသလိုမ်ိဳးတည္ေနတဲ့ ႀသပသိေလသိကာ-တည္ေနပုံမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ အရာမွ်ေလာက္တည္ေနတဲ့ ၊ ေ၀သယိက-တည္ေနပုံမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး။ အနီးကပ္တည္ေနတဲ့ သာမီပိယာ-တည္ေနပုံမ်ိဳးလဲ မဟုတ္ဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ေတာ္တစ္ခုလုံးကို မႊမး္ထုံးျပီးတည္ေနတဲ့ ဗ်ာပိကာ-တည္ေနပုံမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေလာကမွာ အေမႊးနံ႔အထုံလုိပဲ။ အေမႊးထုံကို လုိခ်င္တဲ့သူဟာ နံ႔သာတုံးကုိ ယူလိုက္တယ္ ဆိုပါစုိ႔၊ အဲဒီနံ႔သာခဲကို သူလိုခ်င္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အေမႊးနံ႔သာကိုလိုခ်င္တာ။ ဒါေပမယ့္ အနံ႔ရဲ႕ တည္ရာ နံ႔သာတုံးကိုပါယူရတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ဘုရားလုိ႔ဆိုလုိက္တာနဲ႔ ဥာဏ္ေတာ္ရဲ႕တည္ရာ ခႏၶာေတာ္ကိုပါ ေကာက္ယူရပါတယ္။

ဥာဏ္ေတာ္သာဘုရားလုိ႔ ဆုိလို္က္ရင္ ေဒ၀ဒတ္က ဘုရားရွင္ကို ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္လုပ္တာ အနႏၱရိယကံထုိက္စရာ အေႀကာင္းမရွိဘူး။ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္တာလည္း အက်ိဳးမရွိဘူး။ အဲလိုျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ အဲလိုယူျပီး ဖ်က္ဆီးမႈေတြလုပ္ရင္ ပဥၥာနႏၱရိယကံေလာက္နီးပါး အျပစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလိုေျပာတာလဲဆိုရင္ ေပတ၀တၳဳအ႒ကထာ ၁၉၆-၇ မွာ အဇာတသတ္မင္းႀကီးက ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို အေမြရျပီးတဲ့အခါ ခုနစ္ႏွစ္၊ခုနစ္လ၊ခုနစ္ရက္လုံး ပူေဇာ္တဲ့အခါ ႀကည္ညိဳတဲ့သူေတြက နတ္ျပည္ေရာက္ႀကျပီး မႀကည္ညိဳပစ္မွားႀကတဲ့ သူေတြက ျပိတၱာျဖစ္ႀကရတယ္တဲ့။
ဒါဆိုရင္ အေျဖကေတာ့ ဘုရားဆိုတာ ခႏၶာေရာဥာဏ္ေရာကို ဆိုလိုတာလုိ႔ မွတ္ယူႏုိ္င္ပါျပီ။

တည္ေတာဆရာေတာ္၏ ဗုဒၶ၀ါဒဆုိင္ရာအေမးအေျဖမ်ား (၁)ကို ေကာက္ႏႈတ္ေရးသားသည္။
အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ)
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget