ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Monday, February 4, 2013

ေလာကီမဂၤလာ ၁၂ သို႔ ၁၃

Unknown | 6:54 PM |
၁။အာ၀ါဟမဂၤလာ - သတို႔သမီးကိုသတို႔သားထံ ပို႔ေဆာင္ေသာမဂၤလာ။
၂။၀ိ၀ါဟမဂၤလာ - သတို႔သမီးထံသို႔သတို႔သားက သြား၍ေတာင္းယူရေသာမဂၤလာ။
၃။၀ိဇာယနမဂၤလာ - သတို႔သမီးဖြားျမင္သျဖင့္ လူအမ်ားကိုသိေစေသာမဂၤလာ။
၄။နႏၵီမုခဒႆနမဂၤလာ - ကေလးက အဖိုး၊အဖြား၊အေဖ၊အေမတို႔ကို ဤကားသင့္အဖိုး၊ဤကားသင့္အဖြားစသည္ျဖင့္ ျပသရေသာမဂၤလာ (ဖြားျပီး သုံးရက္လြန္ေသာ္ျပဳရသည္၊ ဒီ၊႒၊၁၊၂၃၀-တြင္ မူကား ဖြားျပီးငါးရက္ေျမာက္တြင္ ျပရသည္ဟုဆိုသည္)။
၅။ကာသေစၧဒနမဂၤလာ - ဆံပင္ရိပ္ေသာမဂၤလာ (ဖြားျပီးခုနစ္ရက္တြင္ျပဳသည္) ။
၆။ေဒါဠာကရဏမဂၤလာ - ပုခက္တင္မဂၤလာ (ဖြားျပီးႏွစ္လအတြင္းလုပ္ရသည္) ။
၇။တမၺဳလာဟာရမဂၤလာ - ကြမ္းခြံ႕မဂၤလာ (ဖြားျပီးခုနစ္ဆယ့္ငါးရက္ေရာက္ေသာအခါလုပ္ရသည္) ။
၈။ရ၀ိႏၵဳဒႆနမဂၤလာ - ေန၊လျပေသာမဂၤလာ (သုံးလသားအရြယ္တြင္လုပ္ရသည္) ။
၉။နာမကရဏမဂၤလာ - နာမည္ေပးမဂၤလာ - ဖြားျပီးရက္တစ္ရာျပည့္ေသာေန႔တြင္လုပ္ရသည္) ။
၁၀။ပထမဘတၱာဟာရမဂၤလာ - ပထမဆုံးထမင္းခြံ႕မဂၤလာ (ေျခာက္လသားအရြယ္တြင္လုပ္ရသည္) ။
၁၁။ေကသဗႏၶနမဂၤလာ - ဆံထုံးေသာမဂၤလာ (ပထမဘတၱာဟာရမဂၤလာလုပ္ျပီးပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါလုပ္ႏုိင္သည္) ။
၁၂။ကဏၰ၀ိဇၨနမဂၤလာ - နားသမဂၤလာ (ထို႔ေနာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါတြင္လုပ္ႏုိင္သည္) ။
၁၃။ပဗၺဇၨမဂၤလာ - ရွင္ျပဳမဂၤလာ (ထို႔ေနာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါတြင္လုပ္ႏုိ္င္သည္) ။

မွတ္ခ်က္
- ျမန္မာတို႔က ၁ ႏွင့္ ၂ ကိုေပါင္းကာ အာ၀ါဟ၀ိ၀ါဟမဂၤလာျပဳသျဖင့္ ၁၂-မဂၤလာျဖစ္ရသည္။

ဤစာကိုဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ၏ သီလကၡန္ပို႔ခ်ခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေရးသားပါသည္။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget