ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

ဗုဒၶအျပဳံးႏွင့္ရွင္အာနန္အေမး

Unknown | 6:39 PM |
ျမတ္စြာဘုရား၏အျပဳံးကို အရွင္အာနႏၵာသာ ေမးခြင့္ရျခင္းအေႀကာင္းငါးခ်က္
၁။ျမတ္စြာဘုရား၌ အမႈကိစၥႀကီးငယ္ေပၚလ်င္ လုံ႔လ၊ဂတိ၊သတိျဖင့္ မလစ္ဟင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အရွင္အာနႏၵာႏွင့္တူသူမရွိ၊ မိမိကိစၥကို ပမာဏမျပဳ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမႈကိစၥကိုသာ အေလးထားရႈေျမွာ္ လ်က္ မျပတ္သတိထားတတ္ေသာေႀကာင့္ ျပဳံးျခင္း ေဇာ၀ီထိတစ္ခ်က္၏ အစြမ္းျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ -ေတာ္ကိုပင္ သူတစ္ပါးတို႔ထက္အလ်င္ ျမင္တတ္ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း
၂။ျမတ္စြာဘုရားအား မျပတ္လုပ္ေကၽြးသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိေသာေႀကာင့္လည္း -ေကာင္း
၃။ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဒသနာနည္းနယကို သူတစ္ပါးထက္ ျမင္ရ၊ ႀကားရ ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ သင့္မသင့္ကို -ႏုိင္းဆေသာ သုတမယဥာဏ္သာလြန္ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း
၄။စကားအရာတြင္ ဘုရားရွင္မွတစ္ပါး တူသူမျဖစ္ ႏႈတ္လ်င္တတ္ေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း
၅။အလုပ္အေကၽြးဆုပန္စဥ္က ေမးစရာမ်ားရွိလ်င္ အလိုရွိတိုင္းေလွ်ာက္တင္ေမးျမန္းပါရေစ- ဟု ဆုပန္ထား သျဖင့္ ေမးျမန္းရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားေသာေႀကာင့္ ဤအခ်က္ငါးခ်က္ေႀကာင့္ အျခားရဟန္းမ်ားက ေမး -ေတာ္မမူႀကပဲ အရွင္အာနႏၵာကသာ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္သည္။ (ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႔၊ပအုပ္၊၃၆၇-၈)
 
အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ)
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget