ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

က်မ္းစာထဲကနတ္

Unknown | 6:42 PM |
နတ္
ခ်မ္းသာရွိေသာ ေတာက္ပေသာ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို နတ္ဟုေခၚသည္။ (ျမန္၊ဓာန္၊၁၉၈) ပ႒ာန္းမူလဋီကာ၊ ၀ိသုဒၶိမဂ္မဟာဋီကာက်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ =
၁။လူတို႔အား ရာထူးဌာနႏၱရ ဥစၥာစည္းစိမ္စသည္တို႔ကို ေပးတတ္သူ
၂။လူသားတို႔၏ ပူေဇာ္သကၠာရကို ခယူတတ္သူ
၃။အက်ိဳးတရားျပ၍ ဆုံးမတတ္သူ
၄။ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ လြတ္လုိသူတို႔က- ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္သည္-ဟု ခ်ီးမြမ္းအပ္သူတို႔ကို နတ္ဟုေခၚ သည္။ (ဗုဒၶက်မ္းလာနတ္ေဒ၀ါမ်ား၊၃၉)


နတ္ျဖစ္ေပၚလာပုံ
လူ႔ဘ၀စသည္တြင္ ျပဳခဲ့ေသာ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ စြမ္းအား အႀကီးအငယ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း သာသနာတြင္းကုသုိလ္ သာသနာပကုသိုလ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ဘ၀ကို တပ္ႏွစ္သက္မႈ ဘ၀နိကႏၱိကတဏွာအားျဖင့္လည္းေကာင္း တန္ခုိးႀကီးနတ္ တန္ခိုးငယ္နတ္ ေအာက္ဘုံနတ္ အထက္ဘုံ နတ္ သုဂတိအဟိတ္ပုထုဇဥ္နတ္ ဒြိဟိတ္ပုထုဇဥ္နတ္ တိဟိတ္ပုထုဇဥ္နတ္ အရိယာနတ္စသည္ျဖင့္ နတ္ အမ်ိဳးအမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ (ဗုဒၶက်မ္းလာနတ္ေဒ၀ါမ်ား၊၄၃)

နတ္သားနတ္သမီးမ်ား ေမြးဖြားရာတြင္ သားသမီးျဖစ္ထုိက္သူတို႔မွာ နတ္တို႔ရင္ခြင္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ - ေပၚေပါက္လာရသည္။ ေျခရင္းအလုပ္အေကၽြးျဖစ္ထုိက္သူတို႔မွာ အိပ္ယာထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ အ၀တ္တန္ဆာျပင္ဆင္ေပးရသည့္ အေျခြအရံျဖစ္ထိုက္သူတို႔မွာ အိပ္ယာအျပင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာရ သည္။ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ထုိက္သူတို႔မွာ ဗိမာန္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ နတ္ သားျဖစ္လ်င္ အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ျဖစ္၍ နတ္သမီးျဖစ္လ်င္ အသက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္သည္။ (သျဂိၤဳဟ္ဘာသာဋီကာ၊၂၉၈)


နတ္တို႔၏ ပဋိသေႏၶစိတ္
နတ္တို႔သည္ တိိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႀကေသာေႀကာင့္ မဟာ၀ိပါက္ဥာဏ္သမၸယုတ္စိတ္ေလးပါးျဖင့္ ပဋိ သေႏၶ ေနႀကရသည္။ (အဘိ၊႒၊၁၊၃၀၆-၇)


နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ႏွင့္သက္တမ္း
ကာမသုဂတိခုနစ္ဘုံတြင္ လူ႔ဘုံမွတစ္ပါး က်န္ေျခာက္ဘုံသည္ နတ္ျပည္မည္၏။

စာတုမဟာရာဇ္ႏွင့္သက္တမ္း
စာတုမဟာရာဇ္ဘုံရွိနတ္တို႔သည္ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္အထံ ခစားရေသာေႀကာင့္ စာတုမဟာရာဇ္ဘုံ ဟုေခၚသည္။ တနည္း = စာတုမဟာရာဇ္နတ္မင္း ေလးေယာက္တို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာျပည္တြင္ နတ္ျဖစ္ခြင့္ ရေသာေႀကာင့္ စာတုမဟာရာဇ္ဟုေခၚသည္။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ သက္တမ္းသည္ အႏွစ္ငါးရာျဖစ္ သည္။ လူတို႔၏ သက္တမ္းအေရအတြက္အားျဖင့္ အႏွစ္ကိုးသန္း (၉၀၀၀၀၀၀)သည္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ တို႔ သက္တမ္းျဖစ္သည္။


တာ၀တႎသာႏွင့္သက္တမ္း
မာဃလုလင္ႏွင့္အတူ သုံးက်ိပ္သုံးေယာက္ေသာ သူတို႔၏ေနရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ တာ၀တႎသာမည္၏။ ထို တာ၀တႎသာနတ္တို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ တာ၀တႎသာဘုံဟုေခၚသည္။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္သက္ ငါးရာ (၅၀၀)ထက္ ႏွစ္ဆတက္ေသာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ (၁၀၀၀)သည္ တာ၀တႎသာနတ္တို႔သက္တမ္းျဖစ္ သည္။ လူတို႔၏ သက္တမ္းအေရအတြက္အားျဖင့္ အႏွစ္သုံးကုေဋေျခာက္သန္း (၃၆၀၀၀၀၀၀)သည္ တာ၀တႎသာနတ္တို႔ သက္တမ္းျဖစ္၏။


ယာမာႏွင့္သက္တမ္း
ဆင္းရဲမွကင္း၍ နတ္ခ်မ္းသာအ၀၀တို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံစြာ ခံစားရေသာေႀကာင့္ ယာမာမည္၏။ ထိုယာမာနတ္တို႔ ၏ ေနရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ယာမာဘုံဟုေခၚသည္။ တာ၀တႎသာနတ္သက္ တစ္ေထာင္ (၁၀၀၀)ထက္ - ႏွစ္ဆတက္ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ (၂၀၀၀)သည္ ယာမာနတ္တို႔အသက္တမ္းျဖစ္၏။ လူတို႔၏ သက္တမ္း အေရအတြက္အားျဖင့္ အႏွစ္တစ္ဆယ့္ေလးကုေဋအႏွစ္ေလးသန္း (၁၄၄၀၀၀၀၀၀)သည္ ယာမာနတ္တို႔ အသက္တမ္းျဖစ္၏။


တုသိတာႏွင့္သက္တမ္း
မိမိကိုယ္ပုိင္ စည္းစိမ္က်က္သေရတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္တတ္ေသာေႀကာင့္ တုသိတာ မည္၏။ ထိုတုသိတာနတ္တို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ တုသိတာဘုံဟုေခၚသည္။ ယာမာနတ္သက္ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္ (၂၀၀၀)ထက္ ႏွစ္ဆတက္ေသာ အႏွစ္ေလးေထာင္သည္ တုသိတာနတ္တို႔သက္တမ္းျဖစ္ ၏။ လူတို႔၏သက္တမ္း အေရအတြက္အားျဖင့္ အႏွစ္ငါးဆယ့္ခုနစ္ကုေဋအႏွစ္ေျခာက္သန္း (၅၇၆၀၀၀၀၀၀ ) သည္ တုသိတာနတ္တို႔ သက္တမ္းျဖစ္၏။


နိမၼာနရတိႏွင့္သက္တမ္း
မိမိကိုယ္တုိင္ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာနတ္ဘုံနတ္နန္းတို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္ေသာေႀကာင့္ နိမၼာနရတိ မည္၏။ ထိုနိမၼာနရတိနတ္တို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ နိမၼာနရတိဘုံဟုေခၚသည္။ တုသိတာနတ္သက္ - ေလးေထာင္ (၄၀၀၀)ထက္ ႏွစ္ဆတက္ေသာ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္ (၈၀၀၀)သည္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သက္ တမ္း ျဖစ္၏။ လူတို႔၏ သက္တမ္းအေရအတြက္အားျဖင့္ အႏွစ္ႏွစ္ရာ့သုံးဆယ္ကုေဋေလးသန္း (၂၃၀၄၀၀၀ ၀၀၀)သည္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သက္တမ္းျဖစ္၏။


ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိႏွင့္သက္တမ္း
သူတစ္ပါးတို႔ ဖန္ဆင္းထားအပ္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဘုံဗိမာန္တို႔၌ မိမိအလိုသို႔ လိုက္ေစတတ္သည္၏ အျဖစ္ေႀကာင့္ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိမည္၏။ ထိုပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိနတ္တို႔၏ ေနရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ပရနိမၼိတ ၀သ၀တၱိဘုံဟုေခၚပါသည္။ နိမၼာနရတိနတ္သက္ ရွစ္ေထာင္ (၈၀၀၀)ထက္ ႏွစ္ဆတက္ေသာ အႏွစ္ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ (၁၆၀၀၀)သည္ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိနတ္တို႔ သက္တမ္းျဖစ္၏။ လူတို႔၏သက္ တမ္း အေရအတြက္အားျဖင့္ အႏွစ္ကိုးရာႏွစ္ဆယ့္တစ္ကုေဋေျခာက္သန္း (၉၂၁၆၀၀၀၀၀၀)သည္ နိမၼာန ရတိနတ္တို႔သက္တမ္း ျဖစ္၏။ (ဋီကာေက်ာ္၊၁၆၂-၇)


လူ႔သက္ႏွင့္နတ္သက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေရတြက္ပုံ
စာတုမဟာရာဇ္နတ္သက္ တစ္ရက္သည္ လူ႔ႏွစ္ငါးဆယ္ျဖစ္၏။ (၅၀ တည္ ၃၀ႏွင့္ေျမွာက္) စာတုမာရာဇ္ နတ္သက္တစ္လသည္ လူ႔ႏွစ္တစ္ေထာင့္ငါးရာျဖစ္၏။ ၁၅၀၀ တည္ ၁၂ႏွင့္ေျမွာက္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ သက္ တစ္ႏွစ္သည္ လူ႔ႏွစ္တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ျဖစ္၏။
တာ၀တႎသာ ၁-ရက္သည္ လူ႔ႏွစ္ ၁၀၀ျဖစ္၏။
ယာမာ ၁-ရက္သည္ လူ႔ႏွစ္ ၂၀၀ျဖစ္၏။
တုသိတာ ၁-ရက္သည္ လူ႔ႏွစ္ ၄၀၀ျဖစ္၏။
နိမၼာနရတိ ၁-ရက္သည္ လူ႔ႏွစ္ ၈၀၀ျဖစ္၏။
ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိ ၁-ရက္သည္ လူ႔ႏွစ္ ၁၆၀၀၀ျဖစ္၏။ (သဂၤဟအႏွစ္ခ်ဳပ္၊၄၂-၃)


အခ်ိဳ႕နတ္တို႔သက္တမ္းမျမဲ
စာတုမဟာရာဇ္နတ္အႏြယ္၀င္ျဖစ္သည့္ ဘုမၼစိုးနတ္၊ ၀ိနိပါတိကအသူရာနတ္တို႔သည္ သက္တမ္းမျမဲႀက၊ ကံအစြမ္းရွိသည့္အေလ်ာက္ အသက္ရွည္ႀကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနတ္တို႔မွာ ခုနစ္ရက္မွ်သာအသက္ရွည္ ႀကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာနတ္တို႔မွာ အႏၱရကပ္၊ အသေခ်ၤကပ္တို္င္ေအာင္ အသက္ရွည္ႀကရသည္။


ကႆပဘုရားရွင္၏ တပည့္သားရဟန္းဘ၀မွ ပ်ံေတာ္မူ၍ နတ္ျပည္တြင္နတ္ျဖစ္လာသည့္  ေသာတာပန္ အာကာသ႒နတ္သားမ်ားသည္ ေနမိမင္းလက္ထက္တိုင္ေအာင္ အသက္ရွည္ႀကရသည္။ ခိဋၬပေဒါသိက နတ္တို႔သည္ အေပ်ာ္ႀကဴး၍ အစာစားခ်ိန္အမီ မစားမိလ်င္ ၀မး္မီးမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးေလာင္ကၽြမ္း ကာ ေသဆုံးႀကရသည္။ မေနာပေဒါသိကနတ္တို႔သည္ အမ်က္ေဒါသထြက္မိလ်င္ သက္တမ္းမျပည့္မီ ေသ ဆုံးႀကရသည္။ (ဗုဒၶက်မး္လာနတ္ေဒ၀ါမ်ား၊၄၆၁။၅၂-၃)

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget