ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

ျပဳံးတယ္ဆိုေသာအရာ

Unknown | 6:47 PM |
အျပဳံးဟူသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အျပဳံးကို အရယ္ႏွင့္ ေပါင္း၍ ျပဳံးရယ္-ဟု ဆိုႀကသည္။ ထိုသုိ႔ဆိုလ်င္ ျပဳံးရယ္ျခင္းသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပဳံးရယ္ျခင္းကို သိတ = မ်က္လုံး၊ႏႈတ္ခမ္း အနည္းငယ္ပ်က္ရုံ
ဟသိတ = စဥ္းငယ္သြားေပၚရုံ
၀ိဟသိတ = ပကတိအသံညွင္းညွင္းထြက္ရုံ
ဥပဟသိတ = ပုခုံး၊ဦးေခါင္းလႈပ္ရုံ
အပဟသိတ = မ်က္ရည္ထြက္က်ေလာက္ေအာင္
အတိဟသိတ = ေျခပစ္လက္ပစ္ မရႈႏုိင္မကယ္ႏုိင္ေအာင္ ဤသို႔အားျဖင့္ ေျခာက္မ်ိဳးရွိေႀကာင္း၊
သိတႏွင့္ဟသိတတို႔ျဖင့္ အထက္တန္းစားပုဂၢိဳလ္တို႔ ျပဳံးရယ္ႀကေႀကာင္း၊
၀ိဟသိတႏွင့္ဥပဟသိတတို႔ျဖင့္ အလယ္လတ္တန္းစားပုဂၢိဳလ္တို႔ ျပဳံးရယ္ႀကေႀကာင္း၊
အပဟသိတႏွင့္အတိဟသိတတို႔ျဖင့္ ေအာက္တန္းစားပုဂၢိဳလ္တို႔ ျပဳံးရယ္ႀကေႀကာင္း၊
ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အျခင္းအရာေျခာက္မ်ိဳးလုံးႏွင့္ ျပဳံးရယ္ႀကေႀကာင္း၊
အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔မူကား သိတႏွင့္ဟသိတႏွစ္မ်ိဳးတို႔ႏွင့္သာ ျပဳံးရယ္ႀကေႀကာင္း သုေဗာဓာလကၤာရဋီကာ တြင္ ဆိုထားသည္။ (သုေဗာဓာလကၤာရဋီကာ၊၃၄၇)

ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလာဘမူေသာမနႆသဟဂုတ္စိတ္ေလးခု၊ မဟာကုသိုလ္ေသာမနႆသဟဂုတ္ စိတ္ေလးခု၊ ဤရွစ္ခုေသာစိတ္တို႔မွ တစ္ပါးပါးေသာစိတ္တို႔ႏွင့္ ျပဳံးရယ္ႀကသည္။ ေသာတာပန္၊သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလာဘမူဒိ႒ိဂတ၀ိပၸယုတ္ ေသာမနႆသဟဂုတ္စိတ္ႏွစ္ခု၊ မဟာကုသိုလ္ ေသာ မနႆသဟဂုတ္စိတ္ေလးခု ဤေျခာက္ခုေသာစိတ္တို႔မွ တစ္ပါးပါးေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ ျပဳံးရယ္ႀကသည္။ ဘုရား၊ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မဟာႀကိယာေသာမနႆသဟဂုတ္စိတ္ေလးခု၊ ဟသိတုပၸါဒ္ ဤငါးခုေသာ စိတ္တို႔မွ တစ္ပါးပါးေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ ျပဳံးရယ္ႀကသည္။ (ဋီကာေက်ာ္၊၂၀၈။ မ၊႒၊၃၊၁၉၂)

ျပဳံးရယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ိနီတ၀တၳဳလာ အရွင္ေမာဂၢလာန္မေထရ္၏ အရိုးဆက္ျပိတၱာကို ျမင္ရသျဖင့္ ဓမၼသံေ၀ဂျဖစ္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္တဖန္ပဋိသေႏၶမေနရေတာ့ျခင္း၊ ဘုရားရွင္ဥာဏ္ေတာ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ အမွတ္ရျခင္း ဟူေသာအေႀကာင္းေႀကာင့္ သာသာညွင္းညွင္းျပဳံေတာ္မူပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္ေဒသစာရီလွည့္လည္ေသာအခါ ၀ိေဒဟရာဇ္တုိင္း၊ မိထိလာျပည္သို႔ေရာက္ေတာ္မူလ်င္ ညခ်မ္း အခါ သရက္ဥယ်ဥ္သို႔ စႀကၤံေလွ်ာက္ေတာ္မူစဥ္ ေရွးအတိတ္ဘ၀က ဤေနရာတြင္ မဂၣေဒ၀မင္းျဖစ္ခဲ့သည္ ကို ျပန္လည္ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေလာကအက်ိဳးကို ငါေဆာင္ရေတာ့အံ့-ဟူေသာ အႀကံေတာ္ျဖင့္ ႏႈတ္ ခမ္းေတာ္ အနည္းငယ္လွစ္ရုံမွ် ျပဳံးေတာ္မူပုံႏွင့္တကြ အျခားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားစြာကို ဖတ္ရႈသျဖင့္လည္း သိႏုိင္ပါသည္။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget