ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Monday, May 27, 2013

ေကာ့ကေသာင္လုိဏ္ဂူ

Unknown | 5:50 PM |


ေကာ့ကေသာင္လိုဏ္ဂူ
ကရင္ျပည္နယ္မွ ထင္ရွားေသာဂူအမ်ားစုသည္ ရြာကိုအစြဲျပဳ၍ နာမည္ေပးထားႀကသည္။ ေကာ့ ကေသာင္လိုဏ္ဂူ-ဟု အမည္မတြင္မီ လကၡဏရြာႏွင့္အနီးဆုံးျဖစ္၍ လကၡဏဂူဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္မွ ေကာ့ကေသာင္ရြာေပၚလာခဲ့သည္။ ရြာေပၚလာျပီးေနာက္တြင္ ေကာ့ကေသာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး - ေက်ာင္းတည္ေထာင္လာခဲ့ႀကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းျဖစ္လာျပီး ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ဂူကိုလည္း - ေကာ့ကေသာင္ဂူဟု ေခၚလာႀကသည္။ ကုိကသြန္႔ (ကုိ၀္က္ုသံင့္) = ႀကိဳ႕ပင္ေတာ၊ႀကိဳ႕ပင္ကုန္းဟူေသာ ပိုးကရင္စကားမွ ေကာ့ကေသာင္ဟု ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးကေက်းရြာတစ္ရြာအျဖစ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း သကၠရာဇ္ ၁၃၀၀-တြင္ လုိဏ္ဂူေတာ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပလာခဲ့သျဖင့္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။
ျဖစ္ေပၚပုံ
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေျခာက္စုျဖင့္ ေကာ့ကေသာင္ရြာတည္ေထာင္ ခဲ့ျပီး ေကာ့ကေသာင္ရြာတည္ျပီးေသာအခါ အိမ္ေထာင္စုေျခာက္စုတို႔က ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ကို အျပင္းရွာေဖြႀကရာ အိမ္ေထာင္စုအႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဖူ႔ေမာင္ဦး၊ဖူ႔ေကာ္ဖလစ္တို႔က ေပါင္ျမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္၊အီဗ်စ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံ ရဟန္းတစ္ပါးေတာင္ခံရာ ဆရာေတာ္မွ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေပး အပ္ခဲ့သည္။ ထိုပထမဆုံးဆရာေတာ္သည္ ကြမ္းအလြန္ႀကိဳက္သျဖင့္ ဒကာတို႔က ဖူ႔က်ိဳက္သန္႔မဲ (သြားမဲ ဆရာေတာ္)ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ႀကျပီး ဘြဲ႕အမည္ပင္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။ ေကာ့ကေသာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး -ေက်ာင္းတည္ရွိျပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၉-မတုိင္မီထိ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သစ္ေတာ၊၀ါေတာ၊ျခဳံႏြယ္တို႔ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနခဲ့ျပီး ေန႔ဘက္တြင္ လူအသြားအလာအနည္းငယ္ရွိေသာ္ျငား ညဘက္တြင္ လူသြားလူလာမရွိေပ။ သကၠရာဇ္ ၁၂၉၉-တြင္ ေနာင္အိမ္ဆုိင္ဆရာေတာ္ႀကြေရာက္လာျပီး လုိဏ္ဂူေတာ္ကို ရွင္းလင္းျပီး - ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူရုပ္ပြားေတာ္ ၅၆-ဆူကို တင္လွဴပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ပင္ “ေကာ့ကေသာင္လိုဏ္ ဂူေတာ္အစ ဖူ႕က်ိဳက္ေကတုက” ဟု ဒကာတို႔က ဆိုႀကျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ေခတ္ေကာ့ကေသာင္လုိဏ္ဂူ
ေကာ့ကေသာင္လုိဏ္ဂူမွတစ္ဆင့္ အပါယ္ပိတ္ေစတီ၊ဆဒၵန္လုိဏ္ဂူ၊ လြန္းညေစတီ၊သာမညတို႔သုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ေကာ့ကေသာင္လိုဏ္ဂူေတာ္သည္ အ၀င္၀ အက်ယ္ ေပ-၄၀၊ အလ်ား-၆၅၊ အျမင့္ဆုံး ၂၅၊ အနိမ့္ဆုံး ၈-ေပရွိသည္။ ဂူ၀သုိ႔ ေပ-၁၀၀ အထိသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ၀င္၍ရႏုိင္ျပီး က်န္ေသာေနရာသို႔ မီးေရာင္ျဖင့္သာ ၀င္၍ရႏုိင္သည္။ အ၀င္၀က်ယ္၍ အတြင္းတြင္က်ဥ္းသြားျပီး အဆုံး တြင္ ပိတ္သြားေသာ ဂူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လုိဏ္ဂူေတာ္၏ အခန္း ၁-ႏွင့္-၂-တြင္ ေခတ္လက္ရာ ေက်ာက္ကပ္ ဘုရားမ်ားကိုေတြ႔ရျပီး အခန္း-၄ ဓာတ္ေတာ္တုိက္အတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္သားနံရံတြင္ ေရွးေဟာင္းလက္ ရာ ေက်ာက္ကပ္ဘုရားမ်ားစြာကိုေတြ႔ရသည္။ လုိဏ္ဂူသုိ႔၀င္ျပီးလ်င္ ညာဘက္တြင္ ဓာတ္ေတာ္တိုက္သို႔ ဟူေသာစာတမ္းကို ေတြ႔ရပါမည္။ အဆုုံးသုိ႔ေရာက္ရန္ ေပသုံးဆယ္ခန္႔၀င္ရသည္။ အဆုံးတြင္ ေရွး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဓိ႒ာန္တရားထိုင္ေနရာရွိျပီး ၀င္ေပါက္မွာက်ဥ္းေျမာင္းသည္။
          ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေဖ်ာင္းပြဲေတာ္မ်ားရွိျပီး သေဖ်ာင္းမွ အေဖ်ာင္းသို႔ ေခၚတြင္လာႀကျခင္းျဖစ္ သည္။ ႀကီးက်ယ္စည္ကားေသာပြဲလမ္းသဘင္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ က်င္းပေသာေဒသႏွင့္ဘုရားပြဲေတာ္ မ်ားကို အစြဲျပဳျပီး သုံးႏႈန္းေခၚေ၀ၚႀကသည္။ ယင္းတို႔ကို ထုတ္ျပရလ်င္ =
လြန္းညဘုရားပြဲကို ညြန္းညအေဖ်ာင္း
ဆဒၵန္ဂူဘုရားပြဲကို ဆဒၵန္ဂူအေဖ်ာင္း
ေအာက္ေရတံခြန္ဘုရားပြဲကို ေအာက္ေရတံခြန္အေဖ်ာင္း
ေက်ာက္ကလပ္ဘုရားပြဲကုိ ေက်ာက္ကလပ္အေဖ်ာင္း
ေကာ့ကေသာင္ဘုရားပြဲကို ေကာ့ကေသာင္အေဖ်ာင္း
ေကာ့ဂြန္းဂူဘုရားပြဲကို ေကာ့ဂြန္းအေဖ်ာင္း
ရေသ့ပ်ံဘုရားပြဲကို ရေသ့ပ်ံအေဖ်ာင္း-ဟူ၍႔ျဖစ္သည္။
          ေကာ့ကေသာင္လုိဏ္ဂူေတာ္ အခန္း-၁-၏ အမုိးမ်က္ႏွာက်က္ေနရာႏွင့္ အခန္း-၂-၏ ေက်ာက္ျပား နံရံတြင္ ေခတ္လက္ရာ ေက်ာက္ကပ္ဘုရား အဆူ-၅၀၀၀-ရွိျပီး ၁၃၄၈-၁၃၅၄-အတြင္း ဆရာေတာ္ ဖူ႔က်ိဳက္အာစာရလက္ထက္တြင္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္း-၂-ႏွင့္ အခန္း ၃-အႀကား - ေက်ာက္နံရံေက်ာက္ျပားတစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ ေရွးေဟာင္းလက္ရာေက်ာက္ကပ္ဘုရားရွိျပီး ေျခေတာ္ဆင္းထုိင္ လက္ေတာ္ႏွစ္ဖက္ရင္ဘတ္ေတာ္ေပၚ ယွက္တင္ေသာပုံေတာ္ျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ေတာ္မွာ ႏွစ္လက္မခြဲရွိျပီး ကိုယ္ေတာ္အက်ယ္ ႏွစ္လက္မရွိသည္။ ဓာတ္ေတာ္တုိက္အ၀င္၀ႏွင့္ ေဘးႏွစ္ဖက္ရွိ ေက်ာက္သားနံရံ မ်ားမွာလည္း ေရွးေဟာင္းေက်ာက္ကပ္ဘုရားမ်ားရွိျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေက်ာက္သားမ်ားကို ထြင္းထုထားသည္။ ပုံေတာ္တိုင္းသည္ တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္သည္။ ေရႊေရာင္ျခယ္ထားသျဖင့္ မူလေရွးေဟာင္း အေရာင္ေပ်ာက္ေန သည္။ လိုဏ္ဂူေတာ္စတင္ရွင္းလင္းစဥ္က ရွမ္းဘုရားဟုယူဆရေသာ မည္းနက္ေသာသပိတ္ေရာင္ ရုပ္တု မ်ားေတြ႔ရသည္။ ရုပ္တုမ်ားကုိ ဓာတ္ေတာ္တုိက္အဆုံးတြင္ ထားရွိျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ခိုးယူသူမ်ားေႀကာင့္ ၁၃၁၀-တြင္ ဖူ႔က်ိဳက္ေကတုမွ သံပန္းျဖင့္ပိတ္၍ကာထားလုိက္ေႀကာင္း ဆုိႀကသည္။ ေကာ့ကေသာင္လုိဏ္ ဂူႏွင့္ ေရေျမခ်င္းဆက္စပ္ေနျပီး ခရီးအတန္သာေ၀းေသာ ေကာ့ကူး၊ေနာင္ခရုိင္ေတာင္ရွိ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူ တြင္ ေက်ာက္ကပ္ဘုရားအရာမ်ား၊ အက်ိဳးအပဲ့အခ်ိဳ႕ကိုေတြ႔ရသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕မွာ ေကာ့ကေသာင္လိုဏ္ဂူ ရွိ ေက်ာက္ကပ္ဘုရားပုံေတာ္ႏွင့္ တူေနျပီး အရြယ္အစားမွာလည္း တစ္ညီတည္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္ ။ ေကာ့ကေသာင္လုိဏ္ဂူရွိ ေက်ာက္ကပ္ဘုရားမ်ားသည္ ေကာ့ဂြန္းဂူ၊ရေသ့ပ်ံဂူ၊ဖားကပ္ဂူ၊ဓာတ္က်ိဳက္ဂူ၊ဘုရင့္ညီေနာင္ဂူမ်ားမွ  ေက်ာက္ကပ္ဘုရားမ်ားႏွင့္ ပုံစံတူလက္ရာမ်ားျဖစ္၍ တစ္ေခတ္တည္းျဖစ္မည္ဟု သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳႀကသည္။ ေကာ့ ကေသာင္လိုဏ္ဂူေတာ္သည္ သဘာ၀ထုံးေက်ာက္ေတာင္တစ္ခုမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဂူျဖစ္သည္။ ယခင္က ဤေနရာသည္ ျမစ္ေရျပင္ေအာက္တြင္ရွိသျဖင့္ ထုံးေက်ာက္မွ ဂူျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မူလအတုိင္းမထား ပဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားမႈေတာ့ရွိသည္။ 

မန္းသင့္ေနာင္၏ ေကာ့ကေသာင္လိုဏ္ဂူေတာ္ဟူေသာ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားသည္။
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget