ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Friday, February 1, 2013

၀ိပႆနာမရႈခင္ သိေစခ်င္

Unknown | 1:26 AM |
၀ိပႆနာဆိုတာ
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟူေသာ လကၡဏာေရးသုံးပါးကို အျခငး္အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရႈတတ္တဲ့အတြက္ေႀကာင့္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓါတ္၊ သစၥာ၊ ဣေျႏၵ၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ သခၤါရတရားမ်ားကို အနိစၥစသည္ျဖင့္ အထူးထူး ရႈတတ္ေသာေႀကာင့္ သို႔မဟုတ္ ပညတ္ကို ပယ္ခြာျပီး ပရမတ္ကို အထူးထူး ရႈတတ္ေသာေႀကာင့္ ၀ိပႆနာ- ဟု ေခၚသည္။ ၀ိပႆနာကို အရေကာက္လ်င္ မဟာကုသုိလ္ မဟာႀကိယာစိတ္၌ယွဥ္ေသာ ပညာကိုယူရမည္။
(အဘိ၊႒၊၁၊၁၇၅။ ပရမတၳသရူပေဘဒနီ၊၂၊၄၅၃။ ပရမတၳစကၡဳ၊၃၀၁)
မိမိ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္အမ်ိဳးစားထဲ ပါသလဲ
၀ိပႆနာအားထုတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆုံး သိထားရမွာရွိပါတယ္။ အဲလိုသိမွပဲ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ အားထုတ္လို႔မရတိုင္း ဟိုပစ္မွား ဒီပစ္မွား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ =
၁။ဥဂၣဋိတညဴ = ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို တစ္ေႀကာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ပါဒမွ် နာႀကားရုံႏွင့္ပင္ သုတမယဥာဏ္၊ စိႏၱာမယဥာဏ္ျဖင့္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ေသာေႀကာင့္ မဂ္၊ဖိုလ္ရသူ။
၂။၀ိပဥၥိတညဴ = ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္မ်ားကို အဓိပၸာယ္အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပခံရတဲ့အတြက္ သုတမယဥာဏ္ျဖင့္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ေသာေႀကာင့္ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္ေသာသူ။
၃။ေနယ် = သုတမယဥာဏ္၊စိႏၱာမယဥာဏ္ျဖင့္ မရႏိုင္ပဲ ပါဠိေတာ္၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္တကြ နည္းစနစ္မ်ားကိုပါ စနစ္တက်သင္ယူ၍ ၀ီရိယႀကီးစြာထားကာ ဘာ၀နာမယဥာဏ္ျဖင့္ အားထုတ္ေသာေႀကာင့္ မဂ္ဖုိလ္ရသူ။
၄။ပဒပရမ = သုတမယဥာဏ္၊ စိႏၱာမယဥာဏ္၊ ဘာ၀နာမယဥာဏ္တို႔ျဖင့္ အားထုတ္ေသာ္လည္း မဂ္ဖုိလ္မရႏိုင္ပဲ ပါရမီမွ်သာျဖစ္မည့္သူ (အံ၊၁၊၄၅၂။ ဘိ၊၃၊၁၄၇)
ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ျဖင့္ရႈမွတ္နည္း
ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ရွိ ရုပ္တို႔ကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ရႈမွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ရႈမွတ္ရာတြင္ အာနာပါနျဖင့္ ရႈမွတ္နည္း ဣရိယာပထျဖင့္ ရႈမွတ္နည္း သမၸဇညျဖင့္ ရႈမွတ္နည္း ပဋိကူလ မနသိကာရျဖင့္ ရႈမွတ္နည္း ဓာတုမနသိကာရျဖင့္ ရႈမွတ္နည္း န၀သိဂတိကျဖင့္ ရႈမွတ္နည္းဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။
ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ျဖင့္ရႈမွတ္နည္း
ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ ခံစားမႈေ၀ဒနာ အေပါင္းကို ရႈမွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ရႈရာတြင္ သုခ၊ ဒုကၡ၊ အဒုကၡမသုခ(ဥေပကၡာ)ေ၀ဒနာတို႔ကို ရႈမွတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ျဖင့္ရႈမွတ္နည္း
စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ စိတ္ကိုအဖန္ဖန္ ရႈမွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ရႈမွတ္ရာတြင္ သရာဂစိတ္၊ သေဒါသစိတ္၊ သေမာဟစိတ္ဟူေသာ ရာဂ၊ေဒါသ၊ေမာဟ တို႔ႏွင့္တကြေသာစိတ္ကိုကို ရႈမွတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ျဖင့္ရႈမွတ္နည္း
ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ ပရမတၳတရားတို႔ကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ရႈမွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ရႈမွတ္ရာတြင္ နီ၀ရဏတို႔ကို ရႈမွတ္နည္း ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ကို ရႈမွတ္နည္း အာယတနတို႔ကို ရႈမွတ္နည္း ေဗာဇၥ်င္တို႔ကို ရႈမွတ္နည္း သစၥာေလးပါးကို ရႈမွတ္နည္းဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ (မ၊၁၊၇၀-၉၀)
ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္မရႈခင္ သိေစခ်င္
၁။စစရႈခ်ိန္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဖတ္ရမည္။
၂။ႏႈတ္ျဖင့္ရြတ္သကဲ့သို႔ မဂ္ဖိုလ္အေထာက္ပံ့ျဖစ္ေစရန္ စိတ္ျဖင့္ပုိင္းျခားဆင္ျခင္ရမည္။
၃။ဆံပင္စသည့္အဆင္းအားျဖင့္ ပုိင္းျခားရႈမွတ္ရမည္။
၄။သ႑ာန္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ရမည္
၅။ခႏၶာကိုယ္ အထက္ေအာက္စေသာ အရပ္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ရမည္။
၆။ မည့္သည့္ေက႒ာသ၌ျဖစ္သည္ကို သိရန္ ျဖစ္ရာအရပ္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ရမည္။
၇။သဘာဂ၊၀ိသဘာဂတုိ႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ရမည္။ (ဘိ၊႒၊၂၊၂၁၄)
ႏႈတ္ျဖင့္ဆီးျဖန္းရာတြင္ သိထားစရာမ်ား
၁။အစဥ္အတုိင္းပြားရမည္။
၂။မျမန္လြန္းေစရ။
၃။မေႏွးလြန္းေစရ။
၄။ပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိေအာင္ တားဆီးရမည္။
၅။ပညတ္အဆင့္ကို လြန္ေျမာက္ရမည္။
၆။ဥာဏ္၌မထင္ေသာ ေကာ႒ာသကို ပယ္ခ်ထားရမည္။
၇။ထင္ရွားေသာေကာ႒ာသကို အပၸနာစ်ာန္ရသည္အထိ ဆက္လက္ရႈရမည္။
၈။အဓိစိတၱသုတ္၊ သီတိဘာ၀သုတ္၊ ေဗာဇၥ်ဂၤေကာသလႅသုတ္တို႔အတုိင္း ရႈမွတ္မႈျပဳရမည္။ (ဘိ၊႒၊၂၊၂၁၆)
ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ရႈရာတြင္ သိေစခ်င္
အရႈခံေ၀ဒနာကိုးမ်ိဳးကို ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ =
၁။သုခေ၀ဒနာ = ခ်မ္းသာေသာေ၀ဒနာ
၂။ဒုကၡေ၀ဒနာ = ဆင္းရဲေသာေ၀ဒနာ
၃။အဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ = ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာေ၀ဒနာ
၄။သာမိသသုခေ၀ဒနာ = ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္စပ္ေသာ သုခေ၀ဒနာ
၅။နိရာမိသသုခေ၀ဒနာ = ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္မစပ္ေသာ သုခေ၀ဒနာ
၆။သာမိသဒုကၡေ၀ဒနာ = ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္စပ္ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာ
၇။နိရာမိသဒုကၡေ၀ဒနာ = ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္မစပ္ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာ
၈။သာမိသအဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ = ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္စပ္ေသာ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ
၉။နိရာမိသအဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ = ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္မစပ္ေသာ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ (ဘိ၊၂၊၂၀၂)
စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ရႈရာတြင္ သိေစခ်င္
အရႈခံစိတ္ ၁၆မ်ိဳးကို ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ =
၁။သရာဂစိတ္ = တပ္မက္သည့္စိ္တ္
၂။၀ီတရာဂစိတ္ = ရာဂကင္းသည့္စိတ္
၃။သေဒါသစိတ္ = ေဒါသစိတ္
၄။၀ီတေဒါသစိတ္ = ေဒါသကင္းသည့္စိတ္
၅။သေမာဟစိတ္ = ေတြေ၀သိမွားသည့္စိတ္
၆။၀ီတေမာဟစိတ္ = ေတြေ၀သိမွားမႈ မရွိသည့္စိတ္
၇။သံခိတၱစိတ္ = တြန္႔ဆုတ္ပ်င္းရိသည့္စိတ္
၈။၀ိကၡိတၱစိတ္ = ပ်ံ႕လြင့္သည့္စိတ္
၉။မဟဂၢတစိတ္ = မဟဂၢဳတ္စ်ာန္စိတ္
၁၀။အမဟဂၢတစိတ္ = မဟဂၢဳတ္မဟုတ္ေသာ ကာမစိတ္
၁၁။သဥတၱရစိတ္ = မိမိထက္လြန္ေသာတရားရွိသည့္ ကာမစိတ္၊ရူပစိတ္
၁၂။အႏုတၱရစိတ္ = မိမိထက္လြန္ေသာတရားမရွိသည့္ အရူပစိတ္
၁၃။သမာဟိတစိတ္ = ဥပစာရသမာဓိ၊အပၸနာသမာဓိတို႔ျဖင့္တည္ႀကည္ေသာစိတ္
၁၄။အသမာဟိတစိတ္ = ဥပစာရသမာဓိ၊အပၸနာသမာဓိတို႔ျဖင့္ျဖင့္ မတည္ႀကည္ေသာစိတ္
၁၅။၀ိမုတၱစိတ္ = တဒဂၤ၀ိမုတၱိ၊၀ိကၡမၻန၀ိမုတၱိတို႔ျဖင့္ ကိေလသာမွလြတ္ေသာစိတ္
၁၆။အ၀ိမုတၱစိတ္ = တဒဂၤ၀ိမုတၱိ၊၀ိကၡမၻန၀ိမုတၱိတို႔ျဖင့္ ကိေလသာမွမလြတ္ေသာစိတ္ (ဘိ၊၂၊၂၀၄)
သတိပ႒ာန္ပြားရက်ိဳး
၁။ကိေလသာျမဴအညစ္မွ ေ၀းလြင့္ျခင္း
၂။စိုးရိမ္ပူေဆြးမႈ ကင္းေ၀းျခင္း
၃။ငုိေႀကြရမႈကို ေႀကာ္လႊားႏုိင္ျခင္း
၄။ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း
၅။စိတ္ဆင္းရဲမႈ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း
၆။မဂ္ဖိုလ္မ်ားကို ရႏုိင္ျခင္း
၇။နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ျခင္း (ဒီ၊၂၊၂၃၂)
၀ိပႆနာသမားတို႔ မရွိသင့္သည့္အရာမ်ား
၁။ကမၼႏၱရာယ္ = ပဥၥာနႏၱရိယကံငါးပါး (မဂ္ဖိုလ္နတ္ျပည္အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္)
၂။ကိေလသႏၱရာယ္ = နိတမိစၧာဒိ႒ိ (မဂ္ဖိုလ္နတ္ျပည္အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္)
၃။၀ိပါကႏၱရာယ္ = အဟိတ္၊ဒြိဟိတ္ပဋိသေႏၶ (မဂ္ဖိုလ္သာတား၊နတ္ျပည္မတားႏိုင္)
၄။အရိယူပ၀ါဒႏၱရာယ္ = အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို စြပ္စြဲျခင္း (မဂ္ဖိုလ္နတ္ျပည္အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္၊သို႔ေသာ ေတာင္းပန္လ်င္ လြတ္သည္)
၅။အာဏာ၀ီတိကၠမႏၱရာယ္ = ေစတနာျဖင့္အာပတ္ခုနစ္ဖုံတြင္ တစ္ပါးပါးကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း (မဂ္ဖိုလ္နတ္ျပည္အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္၊ သုိ႔ေသာ ၀ိနည္းႏွင့္အညီကုစားလ်င္ လြတ္ႏုိင္)
(၀ိ၊၂၊၁၇၅၊႒၊၁၃၈။ ၀ိ၊႒၊၂၊၁၀၃။ မ၊႒၊၂၊၉)
သမထမွ၀ိပႆနာသို႔ေျပာင္းသူမ်ားသိထားရန္
၁။အာရုံမွတ္စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ဦးစြာသိထားရမည္။
၂။ဒုတိယအေနျဖင့္ အာရုံႏွင့္မွတ္စိတ္ တည့္ေနေအာင္ မွတ္ရမည္။
၃။တတိအေနျဖင့္ အာရုံထဲမွ စိတ္ထြက္မသြားေအာင္ သတိျပဳေနရမည္။
၄။စတုတၳအေနျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းအလုပ္ကို လုပ္ျပီဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားျပီးသည့္အခ်ိန္မွစကာ ဘာမွ်စဥ္းစားမေနပါႏွင့္။ (၀ိပႆနာဘာသာအလင္းျပ၊၄၉-၅၀)
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဗုဒၶ၏၀ိပႆနာညႊန္ႀကားခ်က္
တစ္ခါတုန္းက ရဟန္းတစ္ပါးက ရဟန္းေတာ္ေလးပါးကို မဂ္ဖိုလ္ရဖုိ႔အတြက္ ဘယ္တရားအားထုတ္ရမလဲ-လို႔ ေမးပါတယ္။ ပထမရဟန္းက အာယတနေျခာက္ပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို သိေအာင္လုပ္ပါလို႔ မိန္႔တယ္။ ဒုတိယရဟန္းက ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို သိေအာင္လုပ္ပါလို႔ မိန္႔တယ္။ တတိယရဟန္းက မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို သိေအာင္လုပ္ပါလို႔ မိန္႔တယ္။ စတုတၳရဟန္းက ျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိတဲ့တရားေတြကို ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိတယ္ဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ပါလို႔ မိန္႔ျပန္တယ္။ အေျဖတစ္မ်ိဳးစီ ျဖစ္ေနလို႔ ျမတ္စြာဘုရားကိုေမးတဲ့အခါ
ရဟန္း ေပါက္ပင္ကိုျမင္ဖူးတဲ့သူေတြဟာ သူအခ်ိန္နဲ႔သူ တူႀကမွာမဟုတ္ဘူး။ မီးေလာင္ေနတဲ့သစ္ငုတ္တိုကို ျမင္ရတဲ့အတြက္ ေပါက္ပင္ဟာ မီးေလာင္ေနတဲ့သစ္ငုတ္တိုလို႔ ျမင္ပါမယ္။ ပြင့္တဲ့အခ်ိန္ကိုျမင္ရတဲ့အခါ နီရဲတဲ့ သားတစ္ကိုျမင္ရသလို နီနီရဲရဲျမင္ရတာလဲ ျဖစ္ပါမယ္။ အသီးေတြအပြင့္ေတြေႀကြလို႔ ရြက္သစ္ေ၀တာကို ျမင္ရ တဲ့အခ်ိန္  ပေညာင္ပင္လိုအရိပ္၀ဲအုပ္ဆုိင္းတာကို ျမင္ရတာလဲရွိမယ္။ ဘယ္လိုပဲျမင္ျမင္ ေပါက္ပင္ကိုပဲျမင္ရတာပါ။ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲရႈရႈ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အႏွစ္သာရသာရွိတယ္၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သာ ပန္းတုိင္ျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၀ိပႆနာမဟုတ္တဲ့ နည္းအလြဲေတြကိုေတာ့ ဒီစကားေတာ္နဲ႔ ျပန္လည္မကိုးကားေစခ်င္ပါဘူး။ အကာကိုပစ္ျပီး အႏွစ္ကိုရွာႏုိင္ပါေစသတည္း။ (သံ၊၂၊၃၆၉)
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget