ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Monday, February 4, 2013

အေမဆိုသည္မွာ

Unknown | 7:11 AM |
စံျပေမတၱာကုိ ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ မိခင္က သားသမီးအေပၚ ထားသည့္ေမတၱာကုိ ဥပမာေပးၾကသည္။ ကမၻာေလာကၾကီးသည္ ေမတၱာအေစးျဖင့္ကပ္ထားသည္ျဖစ္သည္။
မိဘက သားသမီးအေပၚ ေမတၱာထားသည္၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမခ်င္းလည္း
ေမတၱာထားၾကသည္၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားလည္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးေမတၱာထားၾကသည္၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းလည္း ေမတၱာထားၾကသည္၊ လူလူခ်င္းထားၾကသည့္ေမတၱာမ်ားအနက္ မိခင္က သားသမီးအေပၚထားသည့္ေမတၱာသည္ အားအရွိဆုံးျဖစ္သည္။ ဖခင္ကသား
သမီးအေပၚထားသည့္မေတၱာႏွင့္ပင္မတူေပ။


အမိေက်းဇူးသည္ ျပည္သူျပည္သားသတၱ၀ါအမ်ားတုိ႔ မွီခုိအားထားရာ
တုိင္းႏုိင္ငံထက္ပင္ ပုိမုိျမင့္ျမတ္သည္။

အနစ္ခံျခင္း၊ အသက္ကုိပင္ေပးေ၀လုိျခင္းစေသာ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔လႊတ္ေသာ
အခ်စ္ေၾကာင့္ မိခင္ေမတၱာသည္ ေရွ႔ဆုံးမွေနရာယူခဲ့သည္။

မိခ်စ္သား၊ျမားဆိပ္ေျပ၊ ေရႊအုိးထမ္း၊ မ်က္ကန္းျမင္၊ ျပည္ေတာ္၀င္ေလာ့၊
မိခင္သစၥာမူေလျပီ။


အထက္ပါစာသားတို႔ကို တစ္ေနရာရာမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။  ေရးသူမမွတ္မိေတာ့သျဖင့္ ဤအတိုင္း ေရးလုိက္ရပါသည္။

ရွင္ေတဇိႏၵ(ဘားအံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget