ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Monday, February 4, 2013

နယ္ခ်ဲ႔ပုံျပင္

Unknown | 6:41 PM |
တစ္ခါတုန္းက ဂဂၤါျမစ္၊ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္မွာ ေညာင္ခ်ဥ္ပင္တစ္ပင္ရွိသတဲ့၊အဲဒီေညာင္ခ်ဥ္ပင္ရဲ႕ သစ္ေခါင္းထဲမွာ ကံမေကာင္းအေႀကာင္းမလွလို႔ ေျခသည္းလက္သည္းေတြကေႀကြ၊ မ်က္စိကလဲ ကန္းေနျပီျဖစ္တဲ့ ဇရဒၢ၀ဆိုတဲ့လင္းတႀကီးတစ္ေကာင္ေနထုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေညာင္ပင္မွာေနႀကတဲ့ ငွက္ကေလးေတြက သူ႔ကိုသနားလြန္းလို႔ သူတို႔ရွာေဖြရလာတဲ့ အစာေတြထဲက အစာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ခြဲေ၀ေပးကမး္ႀကပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဒီဃကဏၰလို႔ေခၚတဲ့ ေႀကာင္တစ္ေကာင္က ငွက္ေတြကိုစားဖို႔အတြက္ ေညာင္ခ်ဥ္ပင္ကိုေရာက္လာခ့ဲပါေတာ့တယ္။ငွက္ေလးေတြကလဲ ေႀကာင္ႀကီးကိုျမင္ တဲ့အတြက္ ေႀကာက္လြန္းတာေႀကာင့္ ညံညံစီစီေအာ္ျမည္ႀကပါတယ္။ငွက္ေတြရဲ႕ေအာ္ျမည္သံကိုႀကားရတဲ့ လင္းတဟာ ခုလာေနတာဘယ္သူလဲလို႔ေမးလိုက္တဲ့အခါ လင္းတ ႀကီးကို ျမင္လုိက္ရတဲ့ေႀကာင္ဟာ - ငါေတာ့ေသေတာ့မွာပဲ ေသေဘးကို ငါေႀကာက္ေသာ္ျငား ႀကဳံလာမယ့္ေဘးကိုေတာ့ သင့္သလိုလုပ္လုိ္က္တာေပါ့ သူ႔လက္ကလြတ္မွာလဲမဟုတ္ တာေႀကာင့္ ျဖစ္လိုရာျဖစ္ေစ အယုံသြင္းျပီး ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အႀကံနဲ႔ အနားကိုကပ္ကာ ကၽြန္ေတာ္က ေႀကာင္တစ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လင္းတက သင္ထြက္သြားပါေတာ့ သင္မထြက္သြားလ်င္ သင့္ကိုသတ္မိပါလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာဆိုႏွင္ထုတ္ပါတယ္။ ေႀကာင္ႀကီးရဲ႕ျပန္လည္ေျပာဆိုစကားေတြကေတာ့ - ကၽြန္ေတာ့စကားကိုနားေထာင္ပါဦး၊ ကၽြန္ေတာ့စကားကို နားေထာင္ျပီးခါမွ သတ္ထိုက္မသတ္ထုိက္ကိုဆုံးျဖတ္ပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို အမ်ိဳးဇာတ္ေႀကာင့္ သတ္ထို္က္ပါရဲ႕လား အေႀကာင္းျခင္းရာကို ေသခ်ာသိျပီးမွသာ သတ္ထုိက္သည္ ပူေဇာ္ထုိက္သည္ကို ျပဳသင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

အဲဒီအခါ လင္းတက ေျပာစမ္းပါဦးဟု အခြင့္ေပးပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခါ ေႀကာင္ႀကီးက ငါဟာဂဂၤါျမစ္မွာ ေရခ်ိဳးေလ့ရွိပါတယ္။ သက္သတ္လြတ္ကိုလဲ စားေလ့ရွိပါတယ္။ ျမတ္တ့ဲအက်င့္ကုိ က်င့္ေလ့ရွိပါတယ္။ စျႏၵာယဏအက်င့္ကို က်င့္ပါတယ္။ သင္သည္ တရားကိုသိျပီးတရားႏွင့္အညီက်င့္တယ္ သူတို႔ရဲ႕ယုံႀကည္ရာျဖစ္တယ္လို႔ ငွက္ေတြက ကၽြန္ေတာ့ကိုသင့္ေႀကာင္း ခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ အတတ္ပညာ၊အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ကၽြန္ႏုပ္ထက္ျမတ္တဲ့အရွင့္ထံမွ တရားနာယူဖို႔ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလာခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ့ကို သတ္ခ်င္တာ သင္တို႔လိုတရားသမားေတြရဲ႕ ဧည့္၀တ္ႀကိဳဆိုမႈပဲလား။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါရေစ မိမိအိမ္ကို လာတယ္ဆိုရင္ ရန္သူပင္ျဖစ္ပါေစ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ဧည့္၀တ္ကို ျပဳရပါတယ္။ သစ္ပင္ဟာ မိမိကို ခုတ္လွဲမယ့္သူကိုေတာင္ အရိပ္မေပးပဲမေနပါဘူး၊ ဧည့္၀တ္ျပဳစရာ ဥစၥာမရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္ ႏွစ္လိုဖြယ္စကားနဲ႔ ဧည့္သည္ကိုပူေဇာ္ရပါတယ္။ ဘာ့ေႀကာင့္လဲဆုိရင္ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ အိမ္မွန္ပါလ်င္ ထုိင္စရာျမက္အခင္း အပန္းေျဖစရာအရပ္ ေသာက္ေရသုံးေရ ခ်ိဳေအးေသာစကား အဲဒီေလးခုရွိရပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာ ဂုဏ္မဲ့တဲ့သူေတြအေပၚေသာ္မွ သနားတတ္ႀကပါတယ္။ ဥပမာ လ-ဟာ အလြန္ေအာက္တန္းက်တဲ့ စ႑ာလရဲ႕အိမ္ပင္ျဖစ္ပါေစ အရိပ္ကိုမက်ပဲမေနသလိုပါပဲ။ အမ်ိဳးျမင့္သူရဲ႕အိမ္ကို အမ်ဳိးနိမ့္တဲ့သူ ေရာက္လာပါေစ ထို္က္သင့္သေလာက္ ပူေဇာ္သင့္ပါတယ္။ ဧည့္သည္ဆိုတာ နတ္ပါပဲ။

အဲဒီစကားေတြကို ေႀကာင္ကေျပာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ လင္းတက - ေႀကာင္ဆိုတာအသားစားသတၱ၀ါပါပဲ၊ ဒီသစ္ပင္မွာလဲ ငွက္ကေလးေတြေနေနႀကပါတယ္။ အဲဒါေႀကာင့္သာ ငါသင့္ကိုႏွင္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ဆိုလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေႀကာင္ဟာလက္ႏွစ္ဖက္ကို ေျမကုိထိလ်က္ နားႏွစ္ဖက္ကိုပိက္ရင္း ပါးစပ္ကလဲေျပာဆိုတာက ငါဟာတရားက်မ္းဂန္ကို ႀကားနာရတာေႀကာင့္ တပ္မက္မႈကင္းပါတယ္။ က်င့္ႏုိင္ခဲတဲ့ စျႏၵာယဏအက်င့္ကိုလဲ က်င့္ပါတယ္။ က်မ္းစာအေစာင္ေစာင္မွာ ျငင္းခုံမညီညြတ္ျခင္း မညွင္းဆဲျခင္းဟာျမတ္တဲ့တရားလို႔ ဆိုပါတယ္လို႔ ျပန္လည္ေျပာဆိုကာ လင္းတကုိအယုံသြင္းျပီး သစ္ေခါင္းမွာေနထိုင္သြားပါေတာ့တယ္။

ရက္ေတြႀကာလာတာနဲ႔အမွ် ေႀကာင္ဟာငွက္ကေလးေတြကို သတ္စားျပီး သစ္ေခါင္းထဲယူငင္စားေသာက္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ႕သားငယ္ေတြစားေသာက္တာ ခံရတဲ့ငွက္ေတြက ေအာ္ျမည္ႀက ပါေတာ့တယ္။ ေႀကာင္ကအေျခေနမဟန္မွန္းသိတဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းထြက္ေျပးသြားပါေတာ့တယ္။ အေႀကာင္းျခင္းရာကို စုံစမ္းႀကတဲ့အခါ သစ္ေခါင္းထဲမွာ ငွက္ရုိးေတြကို ေတြ႔သြားႀက ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ငွက္ေတြက ငါတို႔ရဲ႕သားငယ္ေတြကိုသတ္စားတာ ဒီေက်းဇူးမသိတတ္တဲ့ လင္းတျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ျပီး လင္းတကိုသတ္လို္က္ႀကပါေတာ့တယ္။

သင္ခန္းစာကေတာ့ = မိမိမသိတဲ့အမ်ိဳးအႏြယ္အက်င့္ရွိတဲ့သူကို ေနရာမေပးသင့္ေႀကာင္း ေႀကာင္ရဲ႕အျပစ္ေတြေႀကာင့္ အယုံလြယ္တဲ့လင္းတအသတ္ခံရေႀကာင္း သင္ခန္းစာယူရပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ = အထက္ပါစာမ်ားကို ကာလီဒါသေရးတဲ့ ဟိေတာပေဒသမွ မ်က္မျမင္လင္းတ၊ေႀကာင္ႏွင့္ငွက္မ်ား၀တၳဳကို ျပန္လည္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာသြားအယူအဆမွားယြင္းပါက မိမိအျပစ္သာျဖစ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သလိုသာ သင္ခန္းစာယူေစလိုသည္။ဟိေတာပေဒသနိႆယကိုႀကည့္ျပီးေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget